1. Svalövs Kommun försvårar för Montessori

  2023-07-18
  Svalövs kommun har tyvärr i sommar meddelat två beslut som allvarligt försvårar skolgången hos Svalövs Montessori till hösten.
 2. Om Klassresor

  2023-05-05
  Svalövs Montessori har sedan 2012 framgångsrikt arrangerat övernattningar, hajker och klassresor.
 3. Information till Storskolans föräldrar 2022-09-16

  2022-09-16
  Nu är skolan och all undervisning igång ordentligt. Över lag fungerar det mesta riktigt bra.
 4. Välkommen till läsåret 2022-2023

  2022-08-10
  Varmt välkomna till ett nytt läsår.
 5. Sommarhälsning juni 2022

  2022-06-23
  Vi har nu avslutat läsåret 2021/2022 och sommarperioden för förskolan och fritidshemmet har startat.
 6. Information 2021-09-28

  2021-09-28
  Från och med 29 september 2021 ändras föreskrifter om covid-19.
 7. Schoolsoft

  2021-06-28
  Schoolsoft är nu stängt för uppdateringar.
 8. Information 2021-04-08

  2021-04-08
  Information om vecka 15
 9. Skärtorsdag 1e april 2021

  2021-04-01
  Information om vecka 14
 10. Information 2021-03-24

  2021-03-24
  Information inför vecka 13 - 2021
 11. Information 2021-03-11

  2021-03-11
  Information om vecka 11 - 2021
 12. Information 2021-02-25

  2021-02-25
  Smittspridningen ökar
 13. Information 2021-02-11

  2021-02-11
  Smittspridningen minskar något
 14. Information 2021-02-04

  2021-02-04
  Smittspridningen planar ut.
 15. Information 2021-01-21

  2021-01-21
  Till alla föräldrar på Svalövs Montessori (och elever i årskurs 6-9).
 16. God fortsättning 2021

  2021-01-07
  Vi hoppas innerligt att alla har det bra.
 17. Gott Nytt 2021

  2020-12-31
  För ett år sedan blickade vi fram mot 2020 med en breddad ledning och en förstärkt läroplan för förskolan.
 18. Distansundervisning - Storskolan - v49.2020

  2020-11-29
  30/11-4/12 har eleverna i årskurs 6-9 DISTANSUNDERVISNING.
 19. Skärpta restriktioner

  2020-11-01
  Med skärpta folkhälsoråd i Skåne anpassar vi verksamheten.
 20. Hushållskarantän

  2020-10-02
  Nya riktlinjer från FHM och Skolverket, kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare.

Svalövs Kommun försvårar för Montessori

2023-07-18
Svalövs kommun har tyvärr i sommar meddelat två beslut som allvarligt försvårar skolgången hos Svalövs Montessori till hösten.

Svalövs Montessori är ett komplement och innebär mångfald och viss valmöjlighet för barnfamiljer. Svalövs kommun har tyvärr i sommar meddelat två beslut som allvarligt försvårar skolgången hos Svalövs Montessori till hösten. Förskolan är inte berörd.

 1. Montessorielever som är behöriga till modersmålsundervisning, är inte längre välkomna till Svalövs kommuns modersmålsundervisning. För vår del innebär det att 30% av eleverna berörs. Modersmålsundervisning, kommer vi försöka arrangera så långt möjligt, men vi börjar inte jobba med denna fråga före skolstart. I 20 år har vi och kommunen samverkat åt båda håll kring modersmålsundervisningen. Beskedet från kommunen är anmärkningsvärt.
 2. Skolskjutsen har kommunen beslutat, men inte meddelat på annat sätt än genom de publicerade tidtabellerna, att den kommunala vita skolskjutsen inte längre ska stanna utmed Onsjövägen/Per Bondessons väg. Enligt skollagen har elever i fristående skola rätt till skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Som skolansvarig kan jag inte agera utan det kan bara de som berörs direkt som kan agera gentemot kommunen, dvs ni föräldrar. Det ni behöver göra, är att överklaga. Längre ned är en skrivning ni kan använda er av för överklagan. Lägg till vad ni anser är lämpliga argument om risker m.m. Att en kommun mitt i sommaren meddelar att man drar in hållplatser, är rent ut sagt tragiskt att uppleva.

Förskolans fönster målas i sommar så huset blir ännu snyggare och bättre. Parken vid skolhusen har fått belysningsstolpar nedgrävda och trafikbommen in i området driftsätts i början av hösten vilket gör skolmiljön än säkrare. Med den pågående fasadrenoveringen är våra pågende upprustningar av våra skolmiljöer något för Svalöv att vara stolta över.

Att vara ett tydligt komplement för skolgång samt i beaktande att vi rustar och upprätthåller en hel park gör att båda de kommunala besluten ovan är så man helt tappar hakan. Förutom att besluten försvårar samt försämrar för både kommunens elever och Montessoris, kan besluten innebära omöjliggörande av skolgång i vår alternativa idéella skola. Jag förstår verkligen inte varför en kommun väljer att agera mot den samhällsnytta Svalövs Montessori gör och som berör 15% av alla barn i Svalöv. Kommunens agerande kan knappast tolkas på annat sätt, än som fientligt och diskriminerande. Tråkigt att erfara är vad det är.

Som några kanske sett på vår facebook, har vi under förra veckan haft inbrott på både Förskolan och Storskolan. Man har inte lyckats stjäla något, men tyvärr är skadegörelsen stor. Tre polispatruller ryckte ut till Storskolan för jag var i huset under det pågående inbrottet som utfördes av tre unga män. Väktarna informerade mig om att det varit omfattande inbrott på skolorna i tätorterna sedan midsommar.

Flera har skrivit och undrat om klassindelningar och flera andra detaljfrågor. Skolledningen börjar jobba på måndag den 7e augusti och för närvarande är alla pedagoger på ferie och är åter i tjänst först på tisdag i vecka 32. All organisering och information blir klar på onsdag i vecka 32 och då skickar ut all information både via mail och post. Före dess går det inte att svara på detaljfrågor tyvärr. Men ni kan alla räkna med att öppettider, skoltider och scheman är som tidigare läsår liksom några nya och många bekanta ansikten när vi ses igen.

Ber att få önska er alla en fortsatt skön sommar./Peter


------------Text för överklagan av kommunal skolskjuts--------------
Till Förvaltningsrätten i Malmö
c/o Svalövs Kommun
Box 113
268 22 Svalöv

Härmed överklagar vi tidtabellerna läsåret 2023/2024 för kommunens skolskjuts (buss nr) och anför att hållplats Onsjövägen/Per Bondessons väg ska läggas till som av-/påstigningsmöjlighet.

Skälet för vår överklagan är för vårt barn nam namn, som går på Svalövs Montessoriskola i årskurs ,,,. och att kommunal skolskjuts som stannar för att släppa av eller plocka upp vid en befintlig busshållplats för regiontrafiken utmed skolskjutsens ordinarie resväg är varken en organisatorisk eller ekonomisk svårighet för en kommun.

Laghänvisning för vår överklagan är 9 kapitlet 21 a §, 10 kapitlet 40 § och 11 kapitlet 39 § skollagen samt Högsta förvaltningsdomstolens dom 2013-12-04, mål nr 7298-12.

Svalöv den 2023-0x-xx

underskrifter ...namnförtydligande

--------------------
// Skolverkets information finns på https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skolskjuts-och-elevresor //