Storskolan

Antagning

Välkommen att ställa ditt barn i kö till grundskolan.
Var ute i god tid för att få plats på Svalövs absolut bästa skola.
Att ställa sitt barn i kö gör man här på hemsidan. Syskon och barn från andra montessoriskolor har förtur.
Välkommen hälsar rektor Peter Strömblad med personal.

Mellanskolan

Varför ska man sätta sitt barn i en Montessoriskola?

Människans nyfikenhet att lära sig nytt finns med från det att vi startar vårt liv med de första, ibland något arga, skriken då vi föds. Ser vi tillbaka i tiden när vi levde med naturen, som grottmänniskor, var vi tvungna att anpassa oss och lära oss om allt runt omkring för att ha en chans att överleva. Fortfarande behöver vi lära oss saker för att överleva, men våra förfäder och våra nutida medmänniskor har underlättat tillvaron för oss så att vi inte behöver anstränga oss lika mycket för att hålla oss varma, få mat i magen eller undvika att bli uppätna av ett rovdjur. Lusten till kunskap är dock lika stor. Lusten att få testa, prova, göra fel, göra rätt och testa igen bor inne i oss alla. Hos vissa sitter den utanpå skinnet. De personerna kan nästan inte tygla sig själva innan de börjar pilla på alla saker och tar isär för att se hur något fungerar. Andra behöver lockas att ta för sig. Deras lust till ny lärdom finns, men har kanske inte tidigare blivit väckt eller tillåten.

På en Montessoriskola tillåts eleverna att få ställa sina frågor, för att sedan själva ta reda på svaren. Vägen till svaret kan se olika ut. Kanske vet en kompis, kanske behöver man läsa sig till kunskapen, kanske behöver man ut i samhället för att ta reda på, kanske behöver man plocka isär eller bygga ihop för att få svaren. Pedagogernas uppgift är att öppna upp möjligheterna för eleverna, vidga deras vyer och genom en introduktion locka dem att vilja ta reda på mer.

Att redan i förskolan få chansen att klara uppgifter på egen hand är en fördel med Montessoripedagogiken.

På en montessoriskola, hjälper vi eleverna att lita på sin egen förmåga, visar och låter dem själva testa. Vi arbetar för att bygga individer med självförtroende, självkänsla och grit, det vill säga med en inre drivkraft att vilja utvecklas.

I Montessori utgår vi från det stora, för att sedan komma till det lilla. Detta gör att eleverna blir medvetna om att det finns en värld utanför dem själva. Det skapar en förståelse för att vi alla är en pusselbit i något mycket större, något som vi kan vara med och påverka. Vi skapar en känsla hos eleven att alla är viktiga, att alla kan bidra, att alla behövs för att vi ska få en bra värld att leva i. Detta skapar en aktsamhet för exempelvis naturen. Eleverna förstår att vi är beroende av naturen och naturen är beroende av människan. De förstår att val vi gör påverkar vår natur och att vi måste göra kloka val för att ta hand om den, för att den ska ta hand om oss.

På en montessoriskola, "görs skolarbete för att lära sig, inte visa vad man redan kan" och alla "Montessoriskolor arbetar med att väcka frågor och skapa intresse som får eleven att själv känna ett behov av att tillgodogöra sig kunskapen".