Hantering av personuppgifter

Det är viktigt för oss att du skall känna dig trygg i hur vi hanterar din personliga information. Vi följer dataskyddsförordningen, GDPR, 2016/679/EU, som har till syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom EU. Vi behandlar personuppgifter i syfte att bedriva vår verksamhet och följer de lagar och förordningar som omfattar oss.

De grundläggande principer vi har inom hantering av personuppgifter och integritetsskydd är att inte samla in mer information än vad som behövs, inte ha kvar informationen längre än nödvändigt och inte använda uppgifterna till något annat än vad som var syftet när de samlades in. Vi upprättar personuppgifts-biträdesavtal med IT-företag/tjänster vi anlitar, skyddar de personuppgifter vi samlat in samt informerar enligt regelverket om en incident skulle uppstå.

För att följa dessa grundläggande principer och dataskyddsförordningen så har vi etablerat och uppdaterat styrande dokument, riktlinjer och instruktioner för skolans personal. Vi utbildar även personal, både egen och anlitad, om dataskyddsförordningen och skolans egna regler.

För mer information om vårt arbete med personuppgifter kan du kontakta oss.