Välkommen att ställa ditt barn i vår kö.

  1. Läs igenom informationen.
  2. Fyll i köanmälan.
  3. Frågor? ring kansliet på 0418-404421.

Välkommen att ställa ditt barn i vår kö.

  1. Läs igenom informationen.
  2. Fyll i köanmälan.
  3. Frågor? ring kansliet på 0418-404421.

Antagning

Välkommen att ställa ditt barn i kö till Svalövs Montessori. Att stå i kö är kostnadsfritt. Observera att vi har två köer - en till förskolan och en till grundskolan.

Förskolan

Ju tidigare du ställer ditt barn i kö till förskolan desto större är chansen att få plats. Vi antar 20-24 barn per år. Antagning för inskolning i augusti görs i januari och antagning för inskolning i januari görs i oktober. Är du intresserad? - Klicka här!

Grundskolan

grundskolan

Grundskolan antar elever till Mellanskolan (åk F-5) och Storskolan (åk 6-9). Störst chans att komma in i grundskolan är till årkurs F och årskurs 6. Antagningen till höstens skolstart görs i slutet av januari. Till förskoleklass antas 24 elever. Till övriga årskurser antar vi i mån av plats. Årskurs sex/sju har 32 elever per årskurs.  Är du intresserad? - Klicka här!