Skola 6-9

Storskolan

Välkomna till vår 6-9 skola med specialsalar för bild, hemkunskap, slöjd, musik och idrott. Vår sporthall och matsal finns i "slottet" som vi också kallar för "Storskolan".

Storskolan för årskurs 6-7 och 8-9

Undervisningen

Svalövs Montessori har både ämnesblandad och ren ämnesundervisning. Svenska, naturorienterande och samhällsorienterande ämnen läses ämnes- och åldersblandat medan matematik och främmande språk läses ämneshomogent.

Vi har små klasser två-årskurser ihop och läsåren är indelade i fyra läsperioder. Eleverna i årskurs F-5 har hemklassrum och eleverna i 6-9 har ämnesundervisning. Schemat har längre block av undervisning jämfört den kommunala skolan. Eleverna har personliga scheman eftersom de tillhör flera olika undervisningsgrupper.

Varje läsår inleds ämnesövergripande och utforskande. De fyra läsperioderna är tematiska och eleverna har både undervisning i ämnen och i så kallade arbetsområden. Varje arbetsområde har en tydligt avslutande del (prov, redovisning, utställning, utflykt osv) och en bedömningsdel utifrån kunskapskraven. Mellan läsperioderna har vi så kallade återhämtningsveckor, som är läxfria. Under återhämtningsveckorna undervisar vi bland annat i läroplanens övergripande områden och eleverna har även möjlighet att fördjupa sig mer eller göra mindre kompletteringar till de nyligen avslutade arbetsområdena.

Svalövs Montessoris undervisning är indelad i fem steg utifrån klassbegreppen F-1, 2-3, 4-5, 6-7 och 8-9. Redan i förskolan grundläggs färdigheter för att kunna delta i samlingar, välja, ta fram och arbeta med ett material, klä sig, knyta skor och delta. I årskurs F-1 fokuseras på bokstäver, siffror och i årskurs 2-3 på att kunna läsa, skriva och räkna. Detta för att eleverna i årskurs 4-5 ska kunna ta till sig, förstå och omvandla kunskap. I betygsårskurserna 6-7 främjas ansvarstagande för att klara studierna på egen hand i årskurs 8-9 så att eleverna när de går ut årskurs 9 är behöriga till gymnasiet – och har utvecklat en stark tro på sin egen förmåga.