1. Svalövs Kommun försvårar för Montessori

  2023-07-18
  Svalövs kommun har tyvärr i sommar meddelat två beslut som allvarligt försvårar skolgången hos Svalövs Montessori till hösten.
 2. Om Klassresor

  2023-05-05
  Svalövs Montessori har sedan 2012 framgångsrikt arrangerat övernattningar, hajker och klassresor.
 3. Information till Storskolans föräldrar 2022-09-16

  2022-09-16
  Nu är skolan och all undervisning igång ordentligt. Över lag fungerar det mesta riktigt bra.
 4. Välkommen till läsåret 2022-2023

  2022-08-10
  Varmt välkomna till ett nytt läsår.
 5. Sommarhälsning juni 2022

  2022-06-23
  Vi har nu avslutat läsåret 2021/2022 och sommarperioden för förskolan och fritidshemmet har startat.
 6. Information 2021-09-28

  2021-09-28
  Från och med 29 september 2021 ändras föreskrifter om covid-19.
 7. Schoolsoft

  2021-06-28
  Schoolsoft är nu stängt för uppdateringar.
 8. Information 2021-04-08

  2021-04-08
  Information om vecka 15
 9. Skärtorsdag 1e april 2021

  2021-04-01
  Information om vecka 14
 10. Information 2021-03-24

  2021-03-24
  Information inför vecka 13 - 2021
 11. Information 2021-03-11

  2021-03-11
  Information om vecka 11 - 2021
 12. Information 2021-02-25

  2021-02-25
  Smittspridningen ökar
 13. Information 2021-02-11

  2021-02-11
  Smittspridningen minskar något
 14. Information 2021-02-04

  2021-02-04
  Smittspridningen planar ut.
 15. Information 2021-01-21

  2021-01-21
  Till alla föräldrar på Svalövs Montessori (och elever i årskurs 6-9).
 16. God fortsättning 2021

  2021-01-07
  Vi hoppas innerligt att alla har det bra.
 17. Gott Nytt 2021

  2020-12-31
  För ett år sedan blickade vi fram mot 2020 med en breddad ledning och en förstärkt läroplan för förskolan.
 18. Distansundervisning - Storskolan - v49.2020

  2020-11-29
  30/11-4/12 har eleverna i årskurs 6-9 DISTANSUNDERVISNING.
 19. Skärpta restriktioner

  2020-11-01
  Med skärpta folkhälsoråd i Skåne anpassar vi verksamheten.
 20. Hushållskarantän

  2020-10-02
  Nya riktlinjer från FHM och Skolverket, kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare.

Information till Storskolans föräldrar 2022-09-16

2022-09-16
Nu är skolan och all undervisning igång ordentligt. Över lag fungerar det mesta riktigt bra.
Det är en fröjd att möta alla elever, era barn, i olika sammanhang, oavsett om det är i olika lektionsmoment, korridorerna, enskilda samtal eller i matsalen. Årets nior är fantastiska och det är riktigt härligt att se hur de tar sig an skoldagarna, undervisningen och skolarbetet.

En av uppgifterna vi har här centralt är att följa upp elevernas närvaro. Tyvärr har frånvaron ökat från Augustis snitt om 9% till ett snitt om 15% så här långt i September. Frånvaron är för hög och Christina, vår skolsköterska, arbetar med att följa upp den höga frånvaron. När vi närmar oss hösten är det viktigt att hålla i och sköta hälsan, dvs sömn, mat och hygien så att man är så frisk som möjligt och kan gå på lektioner och göra skolarbetet. Ett snitt på 15% frånvaro är lika mycket som ett och ett halvt skolår, när vi nu har en tio-årig grundskola. Förr om åren var årsgenomsnittet hälften, dvs ca 7-8 %.

Och, över till något helt annat.
Undervisningen i våra betygsårskurser sker med både digitala och traditionella läromedel. Vi har traditionella läromedel för att eleverna måste kunna läsa och förstå text. Vi har digitala läromedel för att eleverna ska kunna få texter upplästa. Vi har digitala läromedel av många fler, långt mer berikande skäl.

I juni i år samlade vi in alla lånedatorer, de s.k. Chromebooksen.
Skälen för insamlingen var flera.

 • Ny lagstiftning om digital utrustning infördes, i dagligt tal mobilförbud i skolorna.
 • Ny lagstiftning om ökade befogenheter för lärare att hantera ordningsstörande beteenden.
 • En ökande skadegörelse på Storskolan, väggar, handfat, skyltar, pingisrack
 • En alarmerande hög skadenivå av lånedatorerna.
 • Flera kränkningar av för många elever gentemot andra genom bla. användningen av datorerna och skolans plattform, samt även andra plattformar och sociala medier.

Idag ska era barn ha fått med sig en ny lapp hem med rubriken "Regler för lån av Chromebook". Reglerna är skrivna på enklare svenska än det tidigare "Kontrakt för lån av Surfplatta". Reglerna beskriver ansvarsförhållandet och skötselvillkoren som gäller. Varje Chromebook kostar Svalövs Montessori ca 6 000 kronor (hårdvara och licenser exklusive skolans hanteringskostnader). Varje Chromebooks förväntade livslängd är mer än de fyra år som eleverna går på Storskolan. Datorn förväntas alltså hålla hela skoltiden.

Hela Sverige, ja hela världen, går mot sämre tider med hög inflation, högre elpriser och komponentbrist vilket innebär att vi alla kommer behöva vara rädda om de resurser vi har. Vid insamlingen av Chromebooksen i juni, visade det sig att 70 av 110 lånedatorer hade skador och under läsåret hade ytterligare 20 returnerats med fysiska skador. Vår skola har inte råd med att 90 av 110 elevers Chromebooks är så skadade som de har blivit.

På tisdag börjar vi med återlån av Chromebooks till eleverna, årskurs nio först, mot påskriven ny lapp, enligt de regler som där anges. Då övertar ni föräldrar ansvaret för ert omyndiga barns lånedator. Regelverkets punkt 4 om självrisk och civilrättsligt skadestånd kommer tillämpas mer strikt än vi behövt göra tidigare år. Många hemförsäkringar är även en allriskförsäkring, s.k. drulleförsäkring, som omfattar ert barns lånedator.

Nya årskurs sexor och nytillkomna elever får låna helt nya Chromebooks. Det innebär att era barn behöver vara extra extra försiktiga med sin lånedator, för att ni föräldrar ska slippa hantera ett skadeståndskrav upp till datorns fullvärde. De flesta elever kommer att få återlåna sin tidigare Chromebook, i dess befintliga skick.

På måndagens mentorslektion, kommer mentorerna gå igenom skolans regler som gäller för användandet av chromebooksen i skolan och på lektioner. Det är exempelvis enbart tillåtet att på lektionstid använda chromebooks, när lärare så tillåter och på det sätt som läraren tillåter. Generellt gäller även att lärare får avvisa elever som spelar dataspel på lektionstid.

Er föräldrauppgift i helgen, är att med ert barn gå igenom reglerna för lån av Chromebooks.
Har ert barn glömt att visa lappen för er, så finns den bland blanketterna på vår hemsida.

Med ovanstående allvarsord, önskar jag er alla en riktigt skön helg.

Med vänlig hälsning
Peter Strömblad, VD/Rektor, M.Sc.