Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete

Nedan är officiell dokumentation över det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs vid Svalövs Montessori. Generellt kan sägas att det systematiska kvalitetsarbetet består av aktiv ledningsstyrning mot övergripande marknadsmål, förutsättningsmål och verksamhetsmål. Inom verksamhetsmålen förekommer resultatmätningar av elevprestationer och verksamheternas upplevda kvalitet. Samråd sker kontinuerligt mellan skolledning och personal, elever, barn, föräldrar och styrelse samt externa leverantörer. De övegripande utvecklingsmålen för Svalövs Montessori är:

  1. 100% Gymnasiebehörighet
  2. 100% Trivsel
  3. 240 Meritpoäng i genomsnitt för årskurs 9
  4. 40% Soliditet, där ev ekonomiskt överskott alltid återinvesteras i verksamheten

Kvalitetsplaner

Verksamheten har vuxit med mellan 10 och 20% årligen sedan skolstart 2003. En stor transformering av skolan har genomförts 2009-2011.