Sjuka barn

Under förskoleåren byggs barns immunförsvar upp och barnen drabbas av många infektioner. Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk med symtom. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Sjuka barn i förskoleåldern rekommenderas att stanna hemma så länge de har symtom. Var och en har ansvar för att motverka smittspridning.

Sjukanmälan

Frånvaroanmälan, hel dag, görs på SchoolSoft före klockan 08:00.
Frånvaroanmälan, del av dag, görs på telesvar, tel 0418-404429, före klockan 08:00
Vi undanber oss sjukanmälningar på andra sätt än ovan.

Bedömning

Förskolebarns allmäntillstånd och symtom bedöms löpande av flera pedagoger. Bedöms barnet vara sjukt eller allmäntillståndet nedsatt så att det inte klarar att delta i ordinarie verksamhet avvisas barnet. Om barn insjuknar under dagen skall barnet hämtas skyndsamt. I möjligaste mån hålls nyinsjuknade barn utomhus fram tills barnet hämtas. Förskole- och skolverksamheter har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, till exempel genom förebyggande åtgärder som handtvätt och avvisning.

Ytterligare information

Se Region Skånes broschyr "När ditt barn blir sjukt"

Uppdaterad: den 11 februari 2022.