Synpunkter / Klagomål
11111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111
11111110000001111111110111111010011111111111111111
11111100000000100000010011110010011111111111111111
11111111111001111110110011110010011111111111111111
11111111110011111100111001100110011001100000111111
11111111100111111001111001100110010011001100111111
11111111000111111001111001100110000111100011111111
11111110001111110011111100001110000011100000111111
11111100011111110011111100001110010011111100011111
11111100000000110011111100011110011001000100111111
11111100000000110011111110011110011100100001111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111
 

4 kap. Kvalitet och inflytande
SFS 2010:800

8 § Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.


När du klickar på knappen "Skicka" så skickas ditt meddelande via e-post till rektor. Du får vara fullständigt anonym, och då loggas inte namn eller IP-nummer

Rektor hanterar ditt meddelande i enlighet med föreningens policy för systematiskt kvalitetsarbete. I korta drag går det ut på att:

  • systematiskt samla in kvalitetsstyrande information,
  • årligen analysera insatser och utfall,
  • kontinuerligt arbeta för inflytande, hög och jämn kvalitet,
  • se till varje individs förmåga,
  • och motverka alla former av kränkande behandling.

Vill eller kan du inte använda formuläret här till vänster, kan du använda blanketten Avvikelserapport.

Alla avvikelser noteras och hanteras löpande. Huvudmannen har ansvaret för att skolan följer lagen och även huvudansvaret för att klagomål utreds och ska se till att åtgärder vidtas om man finner brister.