Personuppgiftshantering enligt GDPR

För den övergripande policyn se http://svalovsmontessori.se/omoss/?page=personuppgifter

Källor och Externa parter

Från, till och med 21 externa källor och externa parter (Arbetsgivare, Arbetsmiljöverket, Den registrerade själv, Diskrimineringsombudsmannen, Facklig organisation, Försäkringskassan, Grundskolor, Gymnasieantagningen, Gymnasieskolor, Internt genererat, Kommuner, Kronofogdemyndigheten, Polis / Rättsväsende, SCB, Skatteverket, Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen, Socialtjänst, Vårdnadshavare, Öppenvård / Vårdgivare) hanteras ett minimum av personuppgifter utifrån varje ärendes ändamål och rättslig grund.

Ombud och leverantörer

Från, till och med 11 ombud och leverantörer (Fortnox AB, Fridhems Folkhögskola Ek.För., Google LLC, Hogia Aktiebolag, KFO / Pensionsföretag, NE Sverige AB, Nova Software AB, ProRenata AB, Öhrlings PwC AB, Schoolsoft AB, Sparbanken Skåne / Swedbank) hanteras ett minimum av personuppgifter utifrån varje ärendes ändamål och rättslig grund.

Styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmars personuppgifter kommer från en eller flera källor enligt ovan. Personuppgifter hanteras för ändamålet med en eller flera ovanstående ombud och tjänsteleverantörer. Nedan redovisas varför och hur personuppgifterna hanteras internt.

Typer av personuppgifterRättslig grundÄndamålArkivtidArkivstart
Personnummer Fullgörande av rättslig skyldighet Administration Vid avslut / när syftet är uppnått
Namn, E-Post, Adress, Telefon Allmänt intresse Kontakt Vid avslut / när syftet är uppnått
Bild/foto/film/ljud Samtycke Marknadsföring 7 år Efter samtycke/fullmakts upphörande
Födoämnesallergier, specialkost, kostpreferenser Samtycke Matbeställningar 0 år Efter samtycke/fullmakts upphörande
Närvaro/frånvaro/orsak Allmänt intresse Personal- och löneadministration 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Användarnamn/lösenord, enhet, loggdata Fullgörande av rättslig skyldighet Datasäkerhet 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Kontonummer Allmänt intresse Ekonomi/fakturering 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Inskickade kvitton för utlägg/friskvård Allmänt intresse Ekonomi/fakturering 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Tystnadsplikt Fullgörande av rättslig skyldighet Administration Vid avslut / när syftet är uppnått
CV, utbildningar, legitimationer Fullgörande av rättslig skyldighet Administration 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Utdrag ur belastningsregistret Fullgörande av rättslig skyldighet Administration 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått

Anställda

Anställdas personuppgifter kommer från en eller flera källor enligt ovan. Personuppgifter hanteras för ändamålet med en eller flera ovanstående ombud och tjänsteleverantörer. Nedan redovisas varför och hur personuppgifterna hanteras internt.

Typer av personuppgifterRättslig grundÄndamålArkivtidArkivstart
Personnummer Fullgörande av rättslig skyldighet Administration 10 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Namn, E-Post, Adress, Telefon Allmänt intresse Kontakt 10 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Kontaktinformation anhöriga/akut Samtycke Ordning och säkerhet 0 år Efter samtycke/fullmakts upphörande
Utvecklingsplan Allmänt intresse Medarbetarsamtal 3 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Klagomålsärenden Fullgörande av rättslig skyldighet Systematiskt kvalitetsarbete 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Orosanmälningar till socialtjänst Fullgörande av rättslig skyldighet Ordning och säkerhet Vid avslut / när syftet är uppnått
Bild/foto/film/ljud Samtycke Marknadsföring 7 år Efter samtycke/fullmakts upphörande
Födoämnesallergier, specialkost, kostpreferenser Samtycke Matbeställningar 0 år Efter samtycke/fullmakts upphörande
Närvaro/frånvaro/orsak Allmänt intresse Personal- och löneadministration 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Användarnamn/lösenord, enhet, loggdata Fullgörande av rättslig skyldighet Datasäkerhet 2 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Skriftlig varning Fullgörande av rättslig skyldighet Ordning och säkerhet 7 år Efter inträffad incident
Utvärderingar Allmänt intresse Medarbetarsamtal 3 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Ledighetsansökan Allmänt intresse Personal- och löneadministration 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Beskrivningar av familjesituationen Intresseavvägning Medarbetarsamtal 3 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Kontonummer Fullgörande av avtal Personal- och löneadministration 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Inskickade kvitton för utlägg/friskvård Fullgörande av avtal Personal- och löneadministration 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Tystnadsplikt Fullgörande av rättslig skyldighet Administration Vid avslut / när syftet är uppnått
CV, utbildningar, legitimationer Fullgörande av avtal Urvalsprocess 3 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Utdrag ur belastningsregistret Fullgörande av rättslig skyldighet Administration 0 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Anställningsavtal, historik Allmänt intresse Personal- och löneadministration 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått
SSYK, Placering, Tjänstgöringsgrad, Lön Fullgörande av avtal Personal- och löneadministration 7 år Efter samtycke/fullmakts upphörande
Lön och ev förmåner/tillägg Fullgörande av avtal Tjänstepensionsadministration 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Sjukdom och rehabilitering Intresseavvägning Medarbetarsamtal 3 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Start- & slutdatum för anställningen Fullgörande av avtal Personal- och löneadministration 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Dokumentation av team- & medarbetarsamtal Allmänt intresse Medarbetarsamtal 3 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Facklig tillhörighet Fullgörande av rättslig skyldighet Personal- och löneadministration 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått

Vårdnadshavare

Vårdnadshavares personuppgifter kommer från en eller flera källor enligt ovan. Personuppgifter hanteras för ändamålet med en eller flera ovanstående ombud och tjänsteleverantörer. Nedan redovisas varför och hur personuppgifterna hanteras internt.

PersonnummerFullgörande av rättslig skyldighetAdministration10 årVid avslut / när syftet är uppnått
Typer av personuppgifterRättslig grundÄndamålArkivtidArkivstart
Namn, E-Post, Adress, Telefon Allmänt intresse Kontakt 10 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Kontaktinformation anhöriga/akut Samtycke Ordning och säkerhet 0 år Efter samtycke/fullmakts upphörande
Utvecklingsplan Fullgörande av rättslig skyldighet Undervisning och lärande 3 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Klagomålsärenden Fullgörande av rättslig skyldighet Systematiskt kvalitetsarbete 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Orosanmälningar till socialtjänst Fullgörande av rättslig skyldighet Ordning och säkerhet Vid avslut / när syftet är uppnått
Användarnamn/lösenord, enhet, loggdata Fullgörande av rättslig skyldighet Datasäkerhet 2 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Skriftlig varning Fullgörande av rättslig skyldighet Ordning och säkerhet 7 år Efter inträffad incident
Utvärderingar Allmänt intresse Systematiskt kvalitetsarbete 3 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Ledighetsansökan Allmänt intresse Undervisning och lärande 2 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Beskrivningar av familjesituationen Intresseavvägning Undervisning och lärande 2 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Barn Fullgörande av rättslig skyldighet Administration 10 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Inkomstuppgifter Fullgörande av avtal Ekonomi/fakturering 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Taxa / Pris att betala Fullgörande av avtal Ekonomi/fakturering 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Kontonummer Fullgörande av avtal Ekonomi/fakturering 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Inskickade kvitton för utlägg/friskvård Fullgörande av avtal Ekonomi/fakturering 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått

Barn & elever

Barns personuppgifter kommer från en eller flera källor enligt ovan. Personuppgifter hanteras för ändamålet med en eller flera ovanstående ombud och tjänsteleverantörer. Nedan redovisas varför och hur personuppgifterna hanteras internt i administration, på förskolan, i fritidshemmet eller i grundskolan.

Typer av personuppgifterRättslig grundÄndamålArkivtidArkivstart
Personnummer Fullgörande av rättslig skyldighet Administration Vid avslut / när syftet är uppnått
Namn, E-Post, Adress, Telefon Allmänt intresse Kontakt Vid avslut / när syftet är uppnått
Kontaktinformation anhöriga/akut Samtycke Ordning och säkerhet 0 år Efter samtycke/fullmakts upphörande
Utvecklingsplan Fullgörande av rättslig skyldighet Undervisning och lärande 3 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Klagomålsärenden Fullgörande av rättslig skyldighet Systematiskt kvalitetsarbete 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Orosanmälningar till socialtjänst Fullgörande av rättslig skyldighet Ordning och säkerhet Vid avslut / när syftet är uppnått
Bild/foto/film/ljud Samtycke Marknadsföring 7 år Efter samtycke/fullmakts upphörande
Födoämnesallergier, specialkost, kostpreferenser Samtycke Matbeställningar 0 år Efter samtycke/fullmakts upphörande
Närvaro/frånvaro/orsak Fullgörande av rättslig skyldighet Undervisning och lärande 2 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Födelsedatum Allmänt intresse Internkommunikation 0 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Vistelsetid Allmänt intresse Administration 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Grupp Allmänt intresse Administration 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Utbetalningsunderlag, Ersättning Allmänt intresse Ekonomi/fakturering 7 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Beskrivingar av förändrat kunnande Pedagogiska bedömningar/matriser Allmänt intresse Undervisning och lärande Vid avslut / när syftet är uppnått
Egenvård - medicinska behandlingsscheman Intresseavvägning Ordning och säkerhet 2 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Diskriminering/kränkande behandling Fullgörande av rättslig skyldighet Ordning och säkerhet 2 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Incidenter/tillbudsrapport Fullgörande av rättslig skyldighet Ordning och säkerhet 2 år Efter inträffad incident
Medicinsk anamnes Allmänt intresse Barnhälsa Vid avslut / när syftet är uppnått
Psykologisk anamnes Allmänt intresse Barnhälsa Vid avslut / när syftet är uppnått
Specialpedagogiska behov Allmänt intresse Barnhälsa Vid avslut / när syftet är uppnått
Psykosocial status Allmänt intresse Barnhälsa Vid avslut / när syftet är uppnått
Dokumentation av extra anpassningar Allmänt intresse Undervisning och lärande Vid avslut / när syftet är uppnått
Dokumentation för särskilt stöd Allmänt intresse Barnhälsa Vid avslut / när syftet är uppnått
Dokumentation för tilläggsbelopp Allmänt intresse Barnhälsa Vid avslut / när syftet är uppnått
Modersmål Allmänt intresse Undervisning och lärande Vid avslut / när syftet är uppnått
Medicinska journalanteckningar Allmänt intresse Barnhälsa Vid avslut / när syftet är uppnått

Elever

Elevers personuppgifter utöver ovanstående hantering som barn i vår verksamhet, kommer från en eller flera källor enligt ovan. Personuppgifter hanteras för ändamålet med en eller flera ovanstående ombud och tjänsteleverantörer. Nedan redovisas varför och hur personuppgifterna hanteras internt i administration, i fritidshemmet eller i grundskolan.

Typer av personuppgifterRättslig grundÄndamålArkivtidArkivstart
Användarnamn/lösenord, enhet, loggdata Fullgörande av rättslig skyldighet Datasäkerhet 2 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Resultat nationella prov Fullgörande av rättslig skyldighet Undervisning och lärande 3 år Efter genomfört prov
Betyg Fullgörande av rättslig skyldighet Undervisning och lärande Vid avslut / när syftet är uppnått
Psykologiska journalanteckningar Fullgörande av rättslig skyldighet Elevhälsa Vid avslut / när syftet är uppnått
Kuratorsanteckningar Fullgörande av rättslig skyldighet Elevhälsa Vid avslut / när syftet är uppnått
Elevhälsans anteckningar, tester, utredningar Fullgörande av rättslig skyldighet Elevhälsa Vid avslut / när syftet är uppnått
Dokumentation vägledningssamtal Fullgörande av rättslig skyldighet Undervisning och lärande 2 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Disciplinära åtgärder Fullgörande av rättslig skyldighet Ordning och säkerhet 2 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Inlämnade uppgifter och provsvar Allmänt intresse Undervisning och lärande 2 år Efter genomfört prov
Genomförda vaccinationer Allmänt intresse Elevhälsa Vid avslut / när syftet är uppnått
Behov av talsyntes. Allmänt intresse Elevhälsa 2 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Prao-plats Allmänt intresse Undervisning och lärande 2 år Efter genomförd prao
Beslut om enskild undervisning Fullgörande av rättslig skyldighet Elevhälsa 2 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Beslut om anpassad studiegång Fullgörande av rättslig skyldighet Elevhälsa 2 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Beslut om placering i annan undervisningsgrupp Fullgörande av rättslig skyldighet Elevhälsa 2 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Beslut om åtgärdsprogram Fullgörande av rättslig skyldighet Elevhälsa 2 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Skriftlig varning Fullgörande av rättslig skyldighet Elevhälsa 7 år Efter inträffad incident
Utvärderingar Allmänt intresse Systematiskt kvalitetsarbete 3 år Vid avslut / när syftet är uppnått
Ledighetsansökan Allmänt intresse Undervisning och lärande 2 år Vid avslut / när syftet är uppnått