Vår Historia

Svalövs Montessori startade 1976 som ett föräldrakooperativ. Föräldrar och barn samlades för gemensamma aktiviteter. Detta skedde samtidigt som Sverige införde skyldighet för alla kommuner att erbjuda plats i förskola för samtliga 6-åringar.

Successivt har verksamheten förändrats, från att ha varit en ren deltidsförskola till att bli en förskola med både småbarns – och syskonavdelningar.

1993 ombildades den idéella föreningen till en ekonomisk förening.

Förskoleklassen instiftades i Sverige 1998, och fram till höstterminen 2003 hade Svalövs Montessoriförskola förskoleklassen integrerad med förskolans verksamhet. Vid denna tiden hade verksamheten 42 barn inskrivna från 1-års ålder till 6 års ålder.

Höstterminen 2003 startade Svalövs Montessorigrundskola. Detta skedde efter stora idéella insatser från föräldrar som önskade att barnen skulle fortsätta med Montessoripedagogiken som grund för sitt fortsatta lärande. Inledningen av skolstarten skedde i hyrda paviljonger.

Åren efter växte verksamheten årsvis med barnkullarna från förskolan och attraherade också ytterligare elever.

Hösten 2008 var det dags för ännu ett stort steg i Svalövs Montessoris historia, då det var dags att utöka skolverksamheten med ett högstadium.

Sommaren 2009 renoverade föreningen Swalöf Weibulls övergivna Lantbrukskontor på Onsjövägen och grundskolan flyttade i. Eleverna döpte skolan till Onsjöskolan.

Hösten 2009 köptes Norra Skolan av Svalövs Kommun. Norra skolan är förskolans lokaler.

Våren 2011 gick de första Montessorieleverna ut grundskolan med ett meritvärde som var högre än den kommunala skolan.

Sommaren 2011 började en ny skollag gälla. Lagen beskrivs som ett "paradigmskifte för fristående skolor" - och ställer omfattande krav på verksamhetens formella professionalitet. Samtidigt började även en ny läroplan gälla. Förändringarna i skolsverige beskrivs som de största sedan 1950-talet.

Hösten 2011 hade Svalövs Montessori drygt 180 barn och elever inskrivna, drygt 40 anställda och omsätter drygt 17 miljoner kronor per år.

Framtiden

Vår värld är mer internationaliserad än någonsin och den moderna Montessoripedagogiken som fokuserar på aktiv stimulans och upplevelsebaserad inlärning passar extremt bra i en allt mer föränderlig värld. Barn och ungdomar kommer i alla tider behöva såväl trygghet som god inlärning, vilket är Svalövs Montessoris livssyn. 

Samverkan mellan pedagogisk forskning och tillämpning möts tack vare engagerade föräldrar och anställda. Engagemanget gör att Svalövs Montessori kommer fortsätta att växa till cirka 300 barn och elever fram till år 2015.

Vanliga frågor

Hur lång är kön?

Kötiden beror på antagningstid och förtursregler. Vill ni veta vilka chanser ni har att få plats hos oss behöver ni ringa till oss. Då tittar vi på köbilden och gör en enklare bedömning. Det enda sättet att få en bedömning gjord är att sätta barnet i vår kö.

Plats i kön avgörs endast vid antagning. Vår huvudantagning är till förskolan och till förskoleklassen (6-åringar).

Antagning till grundskolan startar i mitten av januari till höstterminens skolstart.
Antagning till förskolan startar när grundskolans antagning är klar.

När familjer flyttar kan det bli lediga platser.

Kan mitt barn få förtur i kön?

Syskon och barn från vår egen förskola har förtur. Inom kökategorierna gäller datum för köanmälan. När antagning är gjord, flyttas köplatsen fram ända till dess en antagning kan erbjudas. Man förlorar enbart sin plats i kön när man tackar nej till ett platserbjudande/antagningsbesked. Mer om kösystemet kan du läsa här på hemsidan under fliken kö- och antagning.

Måste man bo i Svalöv för att få gå hos er?

Nej.

Kostar det något att stå i kö?

Nej.

Tillåter ni provgång?

Nej.

Vad innebär det att Svalövs Montessori är en fristående skola?

Svalövs Montessori är en ekonomisk förening där alla familjer som har barn i omsorgen är medlemmar i föreningen. Den ekonomiska föreningen är huvudman för skolan, dvs både äger och styr skolan långsiktigt. Verksamheten leds av en Rektor, som svarar inför föreningens styrelse. Styrelsen väljs av medlemmarna. Svalövs Montessori har samma skyldigheter och följer samma lagar och förordningar som gäller för den kommunala skolan.

Har ni ett vinstsyfte?

Nej, alla medel går till verksamheten.

Många friskolor får kritik för att de har låg andel behöriga lärare. Hur är det på Svalövs Montessori?

Svalövs Montessori har satsat på att anställa högskoleutbildade pedagoger. Andelen behöriga lärare hos oss ligger långt över snittet i Sverige.

Finns det fritids på skolan?

Ja, vi har Fritids1 för årskurs F-1, och Fritids2 för årskurs 2-6. Du ansöker om fritids i samband med att ditt barn blir antaget till skolan.

Går det att byta till Svalövs Montessori från en kommunal skola eller förskola?

Ja, det går bra att byta. Vår erfarenhet är att det fungerar mycket bra.

Vad händer om vi flyttar och vårt barn måste byta till en skola med en annan pedagogisk inriktning?

Svalövs Montessori följer de läroplaner och nationella styrdokument som gäller för alla skolor. Vi har märkt att elever från Svalvövs Montessori klarar sig kunskapsmässigt och studiemässigt mycket bra i mötet med andra skolor.

Finns skolsköterska på skolan?

Ja. Vår elevhälsa har erfaren skolsköterska, speciallärare, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och Logoped.

Vi funderar på att ställa vårt barn i kö, kan vi få komma och hälsa på?

Förskolan tar emot besök efter överenskommelse. Skolan har öppet hus i samband med antagningsbeskeden för nästa läsår går ut, före sportlovet. Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna söka och signera skolvalet.

Skolan ägs och drivs av föräldrar, hur mycket tid tar föräldraengagemanget?

Föräldraengagemanget gör att Svalövs Montessori har möjlighet att lägga mer resurser på barnen och undervisningen. Att ange omfattning på föräldraengagemanget i form av dagar eller timmar är svårt eftersom det beror på inom vilket område du väljer att engagera dig i. Du kan välja att engagera dig i styrelsen, någon av de arbetsgrupper som finns eller välja att göra din insats i fixardagar.

Hur arbetar ni med inskolning?

På förskolan har vi en inskolningsperiod om en till två veckor. Första veckan är det korta dagar och föräldrarna är med. Andra veckan brukar flyta bra, och fungerar som en extra mjuk start på barnets förskoletid.

Barn som går på Svalövs Montessoriförskola och ska börja i vår F-klass besöker Onsjöskolan vid flera tillfällen under våren. Barn som går på andra förskolor är välkomna att delta i besöken vid dessa tillfällen. Kontakta förskolan för att få veta vilka tillfällen som erbjuds. Förskolan och fritidshemmet samarbetar under jullov, vårens lovveckor och under sommarperioden. Utöver dessa möjligheter finns också chansen att besöka skolan när vi har öppet hus, vilket givetvis gäller alla åldrar. Tillfällena för öppet hus står att läsa i läsårsplaneringen.

På skolan har vi överlämningssamtal. Mentorerna kontaktar varje förskola och grundskola och får med sig information om barnets karaktär och behov, så att skolstarten blir den bästa möljiga. 

Och det där med åldersintegration?

Montessoripedagogiken är den största alternativa pedagogiska inriktningen i världen, näst efter katederundervisning. Modern forskning i utbildningsväsendet framhäver mänskliga rättigheter som en grundläggande trygghet och dessa står inskrivna i FNs barnkonvention, salamancadeklarationen och nu i de svenska läroplanerna. Enkelt uttryckt är alla barn lika mycket värda, oavsett utseende, beteende eller kunskaper. Nästan enbart den svenska kommunala skolan tillämpar segregerande/separerande undervisningmetoder i världen. De nyare läroplanerna tar sin ansats i integration, men Svalövs Montessori strävar efter inkludering. Dvs, känner ditt barn sig inte välkommet eller inte känner att det får vara med på sina villkor - då har vi misslyckats. Av denna anledning, att alla mår bättre och bevisligen blir mycket bättre, och av många fler anledningar har vi åldersintegrerad och ämnesintegrerad undervisning, i förskolan, fritidshemmet och grundskolan. Sök gärna själv, termen heter inclusive education på engelska.

Aktuell info

 1. Svalövs Kommun försvårar för Montessori

  2023-07-18
  Svalövs kommun har tyvärr i sommar meddelat två beslut som allvarligt försvårar skolgången hos Svalövs Montessori till hösten.
 2. Om Klassresor

  2023-05-05
  Svalövs Montessori har sedan 2012 framgångsrikt arrangerat övernattningar, hajker och klassresor.
 3. Information till Storskolans föräldrar 2022-09-16

  2022-09-16
  Nu är skolan och all undervisning igång ordentligt. Över lag fungerar det mesta riktigt bra.
 4. Välkommen till läsåret 2022-2023

  2022-08-10
  Varmt välkomna till ett nytt läsår.
 5. Sommarhälsning juni 2022

  2022-06-23
  Vi har nu avslutat läsåret 2021/2022 och sommarperioden för förskolan och fritidshemmet har startat.
 6. Information 2021-09-28

  2021-09-28
  Från och med 29 september 2021 ändras föreskrifter om covid-19.
 7. Schoolsoft

  2021-06-28
  Schoolsoft är nu stängt för uppdateringar.
 8. Information 2021-04-08

  2021-04-08
  Information om vecka 15