Styrelse

Hela styrelsen nås på e-postadress: styrelsen@

Christer Eldh Ordförande christer.eldh@ 
Charlotte Strömstedt   charlotte.stromstedt@
Helene Berndtsson   helene.berndtsson@
Jan Ingvar Persson   jan.ingvar.persson@
Måns Christensson   mans.christensson@
Linda Reidy   linda.reidy@
Caroline Laurell   caroline.laurell@

Suppleanter

Carin Arvidsson     carin.arvidsson@ 
Sarah Nylund     sarah.nylund@
Tomas Forsberg     tomas.forsberg@ 

VD & Huvudmannaskap

Styrelsen har utsett en VD att företräda verksamheten som operativ huvudman enligt skollagens författningar.
VD är Peter Strömblad.

Styrelsens uppdrag i korthet

Styrelsen är företrädare för huvudmannen enligt skollagen. Det åvilar styrelsen bland annat:

 • att se till att verksamheten följer gällande lagstiftning,
 • att själv föreslå förändringar för en långsiktig och hållbar utveckling,
 • att verkställa fattade beslut,
 • att verka för våra barn och elevers positiva resultatutveckling,
 • att främja samarbetet medlemmar emellan,
 • att verka för ett gott samarbete mellan föreningen och statliga och kommunala organ,
 • att företräda, bevaka och iakttaga föreningens angelägenheter gentemot myndigheter,
 • att behandla till föreningen inkomna förslag och ärenden.

Revision

Öhrlings PWC, Lund, revisor Anders Thulin

Valberedning

E-post: valberedningen - snabel a - svalovsmontessori.se

 • Catarina Waldemarsson
 • Sanna Marjakangas
 • Anna-Karin Persson
 • Patrik Wijk

Ordförandehistorik

2016 Christer Eldh
2014 Louise Blomqvist
2012 Kajsa Lilius
2009 Håkan Vikström
2007 Clas-Tomas Larsson
2006 Birgitte Blicher
2005 Mikael T'Kautz
2002 Olof Barr
2001 Peter Strömblad
1996 Lotti Wachtmeister
1992 Per-Henrik Bondesson
1991 Hans Häggberg

Uppdaterad: den 10 september 2018.

Just nu söker vi sponsorer till vår utemiljö vid Onsjöskolan. Är du intresserad, läs mer här.

Föreningsnytt

 1. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 2. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 3. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen