Styrelse

Hela styrelsen nås på e-postadress: styrelsen@

Christer Eldh Ordförande christer.eldh@ 
Charlotte Strömstedt   charlotte.stromstedt@
Helene Berndtsson   helene.berndtsson@
Jan Ingvar Persson   jan.ingvar.persson@
Emil Billing   emil.billing@
Mikael T´kautz   mikael.tkautz@
Caroline Laurell   caroline.laurell@

Suppleanter

Linda Reidy     linda.reidy@ 
Fredrik Jönsson     fredrik.jonsson@
Vibeke Svedenborn     vibeke.svedenborn@ 
Jörgen Esbjörnsson     jorgen.esbjornsson@

VD & Huvudmannaskap

Styrelsen har utsett en VD att företräda verksamheten som operativ huvudman enligt skollagens författningar.
VD är Peter Strömblad.

Styrelsens uppdrag i korthet

Styrelsen är företrädare för huvudmannen enligt skollagen. Det åvilar styrelsen bland annat:

 • att se till att verksamheten följer gällande lagstiftning,
 • att själv föreslå förändringar för en långsiktig och hållbar utveckling,
 • att verkställa fattade beslut,
 • att verka för våra barn och elevers positiva resultatutveckling,
 • att främja samarbetet medlemmar emellan,
 • att verka för ett gott samarbete mellan föreningen och statliga och kommunala organ,
 • att företräda, bevaka och iakttaga föreningens angelägenheter gentemot myndigheter,
 • att behandla till föreningen inkomna förslag och ärenden.

Revision

Öhrlings PWC, Lund, revisor Anders Thulin

Valberedning

E-post: valberedningen - snabel a - svalovsmontessori.se

 • Catarina Waldemarsson
 • Sanna Marjakangas
 • Anna-Karin Persson
 • Patrik Wijk

Ordförandehistorik

2016 Christer Eldh
2014 Louise Blomqvist
2012 Kajsa Lilius
2009 Håkan Vikström
2007 Clas-Tomas Larsson
2006 Birgitte Blicher
2005 Mikael T'Kautz
2002 Olof Barr
2001 Peter Strömblad
1996 Lotti Wachtmeister
1992 Per-Henrik Bondesson
1991 Hans Häggberg

Uppdaterad: den 28 juni 2017.

Just nu söker vi sponsorer till vår utemiljö vid Onsjöskolan. Är du intresserad, läs mer här.

Föreningsnytt

 1. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 2. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen
 3. Vårterminen 2018

  2018-01-08
  God Fortsättning på 2018.