Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete

Nedan är officiell dokumentation över det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs vid Svalövs Montessori. Generellt kan sägas att det systematiska kvalitetsarbetet består av aktiv ledningsstyrning mot övergripande marknadsmål, förutsättningsmål och verksamhetsmål. Inom verksamhetsmålen förekommer resultatmätningar av elevprestationer och verksamheternas upplevda kvalitet. Samråd sker kontinuerligt mellan skolledning och personal, elever, barn, föräldrar och styrelse samt externa leverantörer. De övegripande utvecklingsmålen för Svalövs Montessori är:

 1. 100% Gymnasiebehörighet
 2. 100% Trivsel
 3. 240 Meritpoäng i genomsnitt för årskurs 9
 4. 40% Soliditet, där ev ekonomiskt överskott alltid återinvesteras i verksamheten

Kvalitetsplaner

Verksamheten har vuxit med mellan 10 och 20% årligen sedan skolstart 2003. En stor transformering av skolan har genomförts 2009-2011.

Uppdaterad: den 24 augusti 2016.

Just nu söker vi sponsorer till vår utemiljö vid Onsjöskolan. Är du intresserad, läs mer här.

Föreningsnytt

 1. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 2. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 3. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen