Arbetslag för trivsel

Arbetslagens uppgifter: Pedagogisk samplanering inom/mellan arbetslagen, t ex elevernas färdighetsträning, ämnesövergripande teman, fördela prov och specialarbeten tidsmässigt m m. Arbetslagen ska även fördela undervisningsresurserna så att enskilda elevers behov tillgodoses och skolans mål kan uppnås.

 • Inom tillämpliga områden få eleverna delaktiga i diskussioner och beslut.
 • Gemensamt diskutera och åtgärda elevproblem innan de förs vidare till annan nivå.
 • Stödja varandra i det dagliga arbetet och ta ett gemensamt ansvar för de elever som arbetslaget har hand om.
 • Vara handledare för nyanställda och/eller nyutbildade i arbetslaget.
 • Att köpa in läromedel och förbrukningsmateriel och i samband därmed göra genomtänkta prioriteringar.

Fördela den individuellt tilldelade fortbildningsresursen inom arbetslaget i enlighet med skolans mål. Dessutom kan arbetslaget naturligtvis vid behov diskutera och behandla andra frågor men ovanstående punkter är obligatoriska.

 

Just nu söker vi sponsorer till vår utemiljö vid Onsjöskolan. Är du intresserad, läs mer här.

Föreningsnytt

 1. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 2. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 3. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen