Elevhälsan på Svalövs Montessori

Elevhälsoteamet på Svalövs Montessori ska underlätta för eleverna att klara studierna.
Elevhälsoarbetet leds av rektor. I teamet ingår speciallärare, kurator, skolsköterska samt tillgång till skolläkare, logoped och psykolog.
Elevhälsans arbete lyder under sekretess.
Svalövs Montessoris elevhälsa arbetar pro-aktivt. Det innebär konkret att vi tidigt uppmärksammar signaler på elever som inte mår bra eller har specifika inlärningssvårigheter.

Kontakt

  • Rektor, Peter Strömblad  tel: 0418-404424 (rektor @ )
  • Speciallärare, Eva Malm, tel: 0418-404426 (eva.malm @ )
  • Skolsköterska, Stina Norin (Måndag, onsdag, torsdag) tel: 0418-404427 ( ssk @ )
  • Skolläkare, Nils-Olof Jonsson - nås genom skolsköterskan
  • Skolpsykolog, Titti Landin, - nås genom speciallärare Eva Malm
  • Kurator, Malin Lundquist (mån+ons), tel 0418-404427 ( kurator @ )
  • Logoped, Helene Sämfors - nås genom speciallärare Eva Malm

Förskoleförälder?

För dig som har barn i vår förskola gäller i första hand BVC för hälso- och vårdande insatser. Har du frågor så går det bra att kontakta skolsköterskan för rådgivning.

Mer information

Barn och ungdomspsykiatrin, http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Psykiatri-Skane/Barn--Ungdomspsykiatri/Mottagningar/Landskrona/

Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-130-2

Autismforum, http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/

Ungdomsmottagningen

Första Linjen, Barn- och ungdomspsykiatrin

Öppenvården, Socialtjänsten

1177.se = Sjukvårdsrådgivningen