För ditt barns bästa framtid

de säger: - "Där hade jag det riktigt bra."

Berätta mer eller mindre

Stora skolan för årskurs 6-7 och 8-9

Senaste nytt på Fritids

 1. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 2. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 3. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 4. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 5. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen
 6. Vårterminen 2018

  2018-01-08
  God Fortsättning på 2018.
 7. Info om antagning inför läsåret 2018/2019

  2017-10-19
  Antagningen görs i januari/februari skiftet.

Ordningsregler 2010-2011

Skollagen ger uttryckliga befogenheter för att tillförsäkra alla elever trygghet och studiero. Dessa ordningsregler är i enlighet med skollagen antagna av Rektor den 2010-08-30, i samförstånd med såväl personal som styrelse. Reglerna gäller samtliga involverade i vår förskola, skola och fritids.

För allas säkerhet är det viktigt;

 • att vi uppför oss i trafiken. Hämtning och lämning med bil av barn och elever sker utmed Bleckblåsaregatan och Järnvägsgatan.
 • att vi spelar bollspel på angiven plats
 • att vi inte cyklar, åker skateboard, rullskridskor eller dylikt inom skolans områden,
 • att vi inte kastar snöbollar och annat utom på angiven plats, och
 • att vi inte busar så tufft att någon skadas

Som representanter för Svalövs Montessori är det viktigt;

 • att vi uppför oss även utanför skolornas områden,
 • att vi inte stör ordning eller på annat sätt uppträder olämpligt,
 • att vi visar varandra respekt och använder ett vårdat språk,
 • att vi har överseende med våra egna och andras brister.

Det är vidare helt förbjudet;

 • att medvetet förstöra,
 • att slå, hota, jaga eller på annat sätt kränka någon,
 • att utan tillstånd ha mobiltelefon påslagen under skoldagen,
 • att utan tillstånd fotografera eller på annat sätt spela in eller avlyssna under skoldagen,
 • att äta godis, tuggummi, röka, snusa eller nyttja alkohol/droger under skoldagen,
 • att utan tillstånd och utan personal avvika från skolornas områden under skoldagen respektive omsorgstiden.

Upprepade förseelser och direkta brott mot reglerna innebär påföljder som exempelvis föräldrasamtal, utvisning, kvarsittning, tillfällig konfiskation eller ersättningskrav i enlighet med gällande lagar.

Just nu söker vi sponsorer till vår utemiljö vid Onsjöskolan. Är du intresserad, läs mer här.