Svalövs Montessoris Fritidshem

Alla elever i årskurs F-6 är garanterade fritidsplats. Vårt fritids erbjuder omsorg före och efter skoltid.

På Svalövs Montessoris fritidshem strävar vi efter att skapa ett varmt, tillåtande och positivt klimat där barnen ska känna sig trygga och bekräftade. Vår målsättning är att utveckla barnens förmåga att själva hantera sin vardag och att ta ansvar för sin fritid.

Övergripande mål för fritidshemmet

• Våra barn ska känna sig trygga med sina kompisar och med de vuxna de möter.
• Barnen ska kunna leka och ha roligt.
• Vi vill att barnen ska känna en "vi-känsla" och kunna leka med vem som helst.
• Barnen ska ha möjlighet att styra över sin tid och sin sysselsättning.

I det dagliga arbetet utgår vi från läroplanen, Lgr 11, som anger målen för skolans hela arbete och därmed även omfattar den fritidspedagogiska verksamheten. Fritidspedagogiken bidrar till att målen i läroplaner och kursplaner uppfylls. Pedagogiken syftar också till att eleverna får en fördjupad förståelse, färdighet och förtrogenhet i fritidspedagogikens åtta kunskapsområden; relationer – konflikthantering, genus, rörelse och hälsa, natur/miljö och teknik, språk och kommunikation, kultur, individens identitet och elevers inflytande och ansvar.

Barnen har inflytande

Barnen har stort inflytande på fritidshemmet genom att de själva väljer aktivitet och tar fram det material de vill använda. Vi vuxna är lyhörda inför barnens behov och önskemål. Barnens egna åsikter och idéer används på olika sätt i vår verksamhetsplanering.

Lovverksamhet

Under loven planerar vi verksamheten så att de barn som har behov av omsorg får miljöbyte i form av utflykter och får möjlighet att samverka med vår förskola och vårt mål är att de ska ha en känsla av lov, dvs ledigt från skolan. Vår ambition är att barnen får prova på olika sporter, gå på bio/teater/museum, åka till stranden och bada, fiska och mycket mer. Vi är stolta över vår lovverksamhet och upplever att det genererar stor energi till både barn och vuxna.

Just nu söker vi sponsorer till vår utemiljö vid Onsjöskolan. Är du intresserad, läs mer här.

Senaste nytt på Fritids

 1. Information om Öppet Hus och antagning läsåret 2017/2018

  2017-02-12
  Välkomna på Öppet Hus, Onsdagen den 15e februari kl 18-20 på Svalövs Montessoris Grundskola, i Svalövsparken.
 2. SKOL-Info 2017-01-28

  2017-01-28
  Nu är vårterminen i full gång.
  Det råder både studiero och förväntan i korridorer och klassrum.
 3. En epok rundas av

  2016-11-26
  Ett skede går mot nästa ...
 4. Skäl att vara glad

  2016-11-18
  Med den längsta, mörkaste natten på året endast en månad bort
 5. Flygande skolinspektion

  2016-10-18
  Idag har vi haft oanmäld flygande skolinspektion
 6. Färgkodade scheman

  2016-09-04
  Nu har vi färgkodat elevschemat, och publicerat läsperiod 1 (LP1) här på hemsidan.
 7. Skolstartsinfo 2016

  2016-08-12
  Välkommen till läsåret 2016-2017.