Förskola

- Välkomna till Svalövs Montessoris nya hemsida. Hittar du inte det du söker, titta på den gamla hemsidan. -

Sjukanmälan

 Ring före 08:00 till
Grundskolan/Fritids: tel: 0418-404429.
Förskolan: tel: 0418-404422

Uppge alltid

 1. Ditt namn,
 2. ditt barns namn,
 3. barnets klass/avdelning,
 4. sjukdom, och
 5. dag då du tror ditt barn är åter.

Om ditt barn inte kommer åter, den dag du angett, behöver du sjukanmäla på nytt.
Vi tar inte emot sjukanmälningar genom syskon, andra barn, föräldrar på plats eller direkt till pedagogerna.
I grundskolan kontrolleras sjukanmälan varje skoldag före kl 08:00.
Skolan ringer de hem i årskurs F-1, 2-3, 4-5, 6-7 & 8-9 vars elever "saknas" vid uppropet. 

Om skolplikten

Närvaro/frånvaro registreras i Skola24 under första lektionen (ca 08:15). Elever som inte är sjukanmälda enligt ovan och saknas vid morgonens upprop frånvaroregistreras med olovlig frånvaro. Vid olovlig frånvaro skickas ett frånvaromeddelande hem till vårdnadshavarna. Frånvaroregistreringar rättas inte i efterhand om det inte är skolan som brustit. Olovlig frånvaro registreras på terminsbetyg.

Skolan prövar all frånvaro, oavsett orsak. Hög frånvaro utreds och hög av skolan bedömd olovlig frånvaro leder normalt till en orosanmälan till socialtjänsten och skolpliktsanmälan till hemkommunen. Som förälder har du ansvaret för att ditt barn går i skolan så mycket som möjligt.

Vi har inte möjlighet att hantera "öppna sjukanmälningar", sjukanmälningar via mail eller sjukanmälan direkt till pedagogerna och vi har heller inte möjlighet att rätta frånvaroregistreringar från en typ till en annan i efterhand om inte registreringen är uppenbart felaktig pga av skolans hantering och dessutom omfattar betygspliktig elev. I skolans skolpliktsbevakning summeras all frånvaro och jämförs mot olika gränsvärden. Den lägsta tröskeln är 10% frånvaro. Det finns bara två typer av giltig frånvaro; sjukdom och beviljad ledighet. Skolan har att självständigt pröva sjukfrånvaros giltighet.

Aktuell info

 1. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 2. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 3. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 4. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 5. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen
 6. Vårterminen 2018

  2018-01-08
  God Fortsättning på 2018.

Omsorgstider Juli 2019

2019-01-14
v28-v31 har vi begränsade öppettider
07:00-17:00

Begränsade öppettider gäller Förskolan och fritidshemmet

Omsorgsverksamheten kommer även vara sammanslagen, minst del av perioden
8e juli -- 2e augusti

Ordinarie verksamhet och öppettider har vi till och med v27, dvs den 5e juli, och från och med v32, dvs den 5e augusti 2019.