1. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 2. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 3. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 4. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 5. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 6. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 7. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 8. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen
 9. Vårterminen 2018

  2018-01-08
  God Fortsättning på 2018.
 10. Info om antagning inför läsåret 2018/2019

  2017-10-19
  Antagningen görs i januari/februari skiftet.
 11. Information om Öppet Hus och antagning läsåret 2017/2018

  2017-02-12
  Välkomna på Öppet Hus, Onsdagen den 15e februari kl 18-20 på Svalövs Montessoris Grundskola, i Svalövsparken.
 12. SKOL-Info 2017-01-28

  2017-01-28
  Nu är vårterminen i full gång.
  Det råder både studiero och förväntan i korridorer och klassrum.
 13. En epok rundas av

  2016-11-26
  Ett skede går mot nästa ...
 14. Skäl att vara glad

  2016-11-18
  Med den längsta, mörkaste natten på året endast en månad bort
 15. Flygande skolinspektion

  2016-10-18
  Idag har vi haft oanmäld flygande skolinspektion
 16. Färgkodade scheman

  2016-09-04
  Nu har vi färgkodat elevschemat, och publicerat läsperiod 1 (LP1) här på hemsidan.
 17. Skolstartsinfo 2016

  2016-08-12
  Välkommen till läsåret 2016-2017.
 18. Sommarinfo 2016

  2016-06-30
 19. Antagning 2016

  2016-04-19
  Vi är nu klara med antagningen till både förskolan och grundskolan samt förskoleklass.
  Knappt 300 barn och elever är inskrivna hösten 2016.
 20. God fortsättning

  2016-01-04
  En plan för framtiden

Rektorsbrev Juli 2015

2015-07-07
Jag vet, jag har varit för tyst. Men så här mycket vet jag ...

Nu har jag varit rektor och högst ansvarig för Svalövs Montessori sedan hösten 2009, dvs i snart 6 år.

När jag tog mig an uppgiften visste jag inte vad jag gav mig in på. Många fick höra mig säga: - asch tar bara ett par timmar i veckan ... och nej, det gör det verkligen inte. Ska det bli bra, krävs väldigt många timmar ... varje dag.

Ja, detta blir en lite längre skrivelse.

Sedan 2009, har insikterna om hur skol- och förskolesverige hänger ihop flashat förbi i rask takt. Under tiden har vi renoverat en förskola, skrotat en asdyr modulskola och flyttat in i och byggt om två stora fastigheter, varav den största och vackraste i Sverige just nu håller på att bli Svalövs Montessoris flaggskepp. Men, ett flaggskepp på utsidan är inget annat än kejsarens nya kläder, uitbildningsverksamhet måste ha ett kärninnehåll.

Därför är Maria Montessori så viktig för Svalövs Montessori. Vi flyttar in i tre stycken hundraåriga byggnader, med en pedagogisk grundidé som levt i 100 år. Montessori är ett förhållningssätt, där individens mottaglighet för undervisning är kärnan. Sensitiva perioder! Skolverket skriver i sin senaste lägesrapport om den Svenska Skolan, att svenska elever tappar gentemot omvärlden, baserat på två saker, 1) skolan tar inte tillvara på elevernas individualitet och 2) svenska föräldrar är mer negativa till skolan än eleverna.

Montessori innebär att ta tillvara på elevernas individualitet. Montessori är inte likriktning. Montessori är bra.

Men, om svenska föräldrar enligt skolverket inte tror på skolan, eller tror att skolan ska klara allt, då är det uppförsbacke.

Av mina sex år

som rektor och VD, ser jag en glidning för vår förening, som innebär att vi trots fantastiska resultat, såväl i förskolan som i skolan, ställs inför orealistiska förväntningar. Detta är inte bra. Föräldrar och skola behöver samarbeta för att eleverna ska nå fantastiska höjder i sin kunskapsutveckling. Montessori som förhållningssätt är faktiskt svaret. I förskolan kallar vi det för att barnen har "arbetspass" och sen i skolan förväntas eleverna göra "skolarbete". Ingen annan kan göra lärarbetet än eleverna. Oavsett hur mycket stöd en elev får, måste eleven först tro på sig själv (både pedagog och förälders ansvar), och sen få den handledning som stärker självförtroendet, så att eleven tar sig an uppgiften, hur svår den än ser ut att vara inledningsvis.

Läsåret 2014/2015

Läsåret avslutades med två underbara avslutningar. Förskolan och skolan fyllde Svalövs Kyrka och Torrlösa kyrka till bredden. Därefter var det fika. Eleverna i grundskolan levererade det högsta meritvärde vår skola någonsin haft, om 242 poäng. Det fick de inte på ett silverfat utan kämpade sig till, tack vare sin inneboende tro på sig själva, och pedagogernas handledning. Den elev med bäst studieresultat i årskullen har till och med dyslexi. Tro på sin förmåga, kan rubba berg. Men, ja , det var ett tufft läsår för många. Vi har haft mer stök på lektioner, och en byggröra på förskolan av sällan skådat mått under ett helt år.

Och framtiden blir ...

Med kristallkulan i handen, mitt i sommaren, och ett klart helikopterperspektiv, så är framtiden väldigt ljus. Svalövs Montessori kommer bli färdigrenoverad på förskolan under det kommande läsåret. Svalövs Montessori flyttar in i Svalöv Weibulls huvudbyggnad och befäster sin position i Hjalmar Nilssons Park. Svalövs Montessori växer tiill en mogen organisation med 270 inskrivna barn, närmare 25% av alla barn i Svalövs Kommun. Svalövs Montessori fortsätter att förädla verksamhetsmodellen grundad på Maria Montessoris grundtanke, att alla barn är olika, lär olika och är intresserade av olika saker. Skolverket har fattat galoppen med nya allmänna råd. Fritids och skola hänger ihop. Förskoleklass och grundskola hänger ihop. Till och med Skolinspektionen har fattat galoppen, fristående grundskolor ska ta emot individintegrerade grundsärskolelever - för att Sveriges Grundskolor är till för alla barn.

Men, det gör inte uppdraget enklare, att Sveriges skolor är till för alla barn. Grundskolor och förskolor behöver ha en stark verksamhet, en genuin tro på sitt uppdrag och förmåga att skapa en riktigt bra grogrund för ett framtida bra liv, för alla barn. Denna syn, delar personalen på Svalövs Montessori, med skolledning och styrelse. Det är därför Svalövs Montessori är så fantastiskt. En gemenskap, där vi över mina 6 år som ansvarig har överkommit de mest osannolika umbäranden, tillsammans.

Just tillsammans är nyckelordet. Ni föräldrar som läser detta, och har orkat läsa så här långt. Att ha sitt barn i grundskolan av idag, är svårt. Det är många konflikter, inte bara i skolan, utan även på fritiden. Slitningarna mellan vilka som är inne, och vilka som är ute, ökar spänningarna mellan barnen. När spänningarna ökar, ökar konflikterna, och så är cirkeln sluten.

Till hösten kommer Svalövs Montessori arbeta med "samsyn" som grund. Skola och förskola kan inte göra jobbet att utbilda barnen ensamt. Skolan är en partner till föräldrar, som ska hjälpa föräldrar att uppfostra barn, och ansvara för utbildningen i ämnen som Svenska och Matematik. Föräldrar är också en partner till skolan. Vi har fritt skolval och vill man inte vara partner så är det ok. Vi har under året sett en glidning i språkbruk, ökat antal konflikter, hårdare ställningstaganden och trots från barnen, faktiskt ända ned på förskolan. Visst är det gulligt när en treåring säger till högste chefen - "du bestämmer inte här" - ;) ??? - ja lite kul och gulligt är det i alla fall ... men inte så gulligt när eleverna går i årskurs åtta och inte får betyg i alla ämnen, och det plötsligt "är högste chefens fel" ... fast eleverna drog en vals hemma .... hunden åt upp läxan ... - nej då är det inte så gulligt längre ... med ansvarsfrihet och offertänk.

ljus och tydlig, vår framtid är

Vi skapar nu en inspirerande lärmiljö för alla barn. Från förskola till och med årskurs nio. Svalövs Montessoris verksamhet inspirerar till studier och tillmötesgår de flestas behov, oavsett om barnet är ett år gammalt eller kämpar för att komma in på sin gymnasieutbildning. Svalövs Montessori, blir självförsörjande, med ett stort uppdrag för livet.

Ni som föräldrar är våra viktigaste samarbetspartners. I hemmen lär sig barnen mest. I hemmet lär man sig tycka till om grekiska skuldkriser, elfte septemberattacker, multiplikation, division, kompisar och grannar. I skolan möts alla åsikter. I skolan prövas vuxna åsikter som barn inte förstår innebörden av. Svalövs Montessori strävar efter en förtroendefull, vänlig och omhändertagande atmosfär som välkomnar alla, och olika åsikter och olika styrkor och förmågor.

Förskolan öppnar sin femte avdelning. Oavsett årtal är stommen i pedagogiken lika trygg, välkomnande och bygger barnens självkänsla i att klara vardagen. De lär sig knyta sina skor, de lär sig känna igen bokstäver och siffror. De lär sig samspela med andra barn. Och, de har kul samtidigt som de är på förskolan. Tack vare vår femte avdelning, kan vi hålla gruppstorlekarna nere.

Grundskolan ökar något till hösten. Vår trångboddhet minskar, eftersom högstadieeleverna flyttar till storskolan (Svalöv Weibulls huvudbyggnad). Vi når äntligen vårt mål med lagom stora klassindelningar, och en tydlig progression i kunskapsutveklingen från F-1 till 4-5 till betygsårskurser.

Till hösten startar många nya familjer och flera nya lärare, både förskollärare och grundskollärare. Vi fortsätter på inslagen väg, med visor om krokodilen som har svansen där bak, liksom ambitionen att eleverna ska nå långt i sina studier. Välkomna hösten, välkomna olikheterna och stötta oss i vår långsiktiga strävan. För jag hade fel, då för sex år sedan, jag underskattade tidsåtgången. Det tar tid, riktigt lång tid, att bygga en riktigt fantastisk verksamhet som lever upp till alla förväntningar, och det går lättare om alla hjälps åt.

I augusti, återkommer vi med information om hur klasser, mentorsgrupper m.m. blir.

Till dess, önskar jag er alla, en riktigt riktigt skön sommar.

Peter Strömblad