1. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 2. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 3. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 4. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 5. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 6. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 7. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 8. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen
 9. Vårterminen 2018

  2018-01-08
  God Fortsättning på 2018.
 10. Info om antagning inför läsåret 2018/2019

  2017-10-19
  Antagningen görs i januari/februari skiftet.
 11. Information om Öppet Hus och antagning läsåret 2017/2018

  2017-02-12
  Välkomna på Öppet Hus, Onsdagen den 15e februari kl 18-20 på Svalövs Montessoris Grundskola, i Svalövsparken.
 12. SKOL-Info 2017-01-28

  2017-01-28
  Nu är vårterminen i full gång.
  Det råder både studiero och förväntan i korridorer och klassrum.
 13. En epok rundas av

  2016-11-26
  Ett skede går mot nästa ...
 14. Skäl att vara glad

  2016-11-18
  Med den längsta, mörkaste natten på året endast en månad bort
 15. Flygande skolinspektion

  2016-10-18
  Idag har vi haft oanmäld flygande skolinspektion
 16. Färgkodade scheman

  2016-09-04
  Nu har vi färgkodat elevschemat, och publicerat läsperiod 1 (LP1) här på hemsidan.
 17. Skolstartsinfo 2016

  2016-08-12
  Välkommen till läsåret 2016-2017.
 18. Sommarinfo 2016

  2016-06-30
 19. Antagning 2016

  2016-04-19
  Vi är nu klara med antagningen till både förskolan och grundskolan samt förskoleklass.
  Knappt 300 barn och elever är inskrivna hösten 2016.
 20. God fortsättning

  2016-01-04
  En plan för framtiden

Rektorsbrev Oktober 2012

2012-10-19
Halvvägs in i höstterminen och idel glada ansikten.
Eleverna är glada, de trivs, och de lär sig massor av saker. Barnen på förskolan fortsätter sitt musiktema och dyker snart upp som glada troll i Bergakungens sal.

Sveriges fotbollslag visade med en upphämtning från 0-4 till 4-4 mot Tyskland häromdagen, att det aldrig är för sent att kämpa. Vi har många elever och barn som i höst kommit till oss från andra skolor och förskolor. Varje skola och förskola har sin kultur, sitt sätt att göra saker på. När många olika skolkulturer möts så prövas just vårt sätt att bedriva utbildningen på, både i förskolan och i skolan. Åter igen ser vi att det både kan vara svårt som lätt att byta skola, och att just det vi har i Montessorikulturen är riktigt bra.

Kunskap-Frihet-Glädje står sig. Glädje skapas genom kunskap. Barnens och elevernas frihet att själva påverka djupet och bredden i det de ska lära sig skapar glädje och motivation. Det fullkomligen lyser i barnens ögon när de nu redovisar vad de lärt sig den första läsperioden. Just läsperioderna om 8 veckor skapar fokus. Denna första återhämtningsvecka har 3-5orna varit på Järavallen, och årskurs 6-9 är på övernattning i scoutgården Finns stuga norr om Höör. Förskoleklassarna gör flera utflykter och Årskurs 1-2 har varit på Fredriksdal. Vädret har varit på vår sida denna höstvecka, med värme, klar luft och vackra färger.

Utvecklingssamtalen närmar sig, om de inte redan är i gång.

Under läsperiod två kommer elever och barn bl.a. att arbeta med revidering av planen för likabehandling och mot kränkande behandling. Eleverna på högstadiet har därför fått en längre föreläsning om Sveriges grundlag, som säger; all offentlig makt utgår från folket, och att makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde (SFS 1974:152 §§1&2). På Svalövs Montessori utgår vi från våra trivselregler, där vi även poängterar vikten av ett vårdat språk. Därmed knyts första läsperiodens demokratiteman ihop med andra läsperiodens konkretisering av hur vi människor i en perfekt värld bör vara mot varandra.

Förskolans synliga renovering går igång nästa vecka. Konstruktionsritningarna är klara, brandskyddsdokumentationen är klar, nya fläktar och ny elanslutning är beställd. Förhoppningen är att vi redan under novemberlovet kan lyfta in nya fläktaggregat genom taket. Verksamheten påverkas marginellt eftersom vi renoverar rum för rum. Det blir ljusare, tystare, fräschare - bättre helt enkelt, och de första två etapperna ska vara klara redan till Jul. Längre fram i tiden kommer vi att bygga ut förskolan med två tillbyggnader och rejäla terasser för ännu bättre uteverksamhet. I bygglovet har vi även med en framtida möjlighet till utesovplats.

Samråd/Föräldraråd:
Välkomna på höstens samrådsmöten.
På förskolan har vi samrådsmöte tisdagen den 6e november klockan 18:30
På skolan har vi samrådsmöte onsdagen den 7e november klockan 18:30

Personalsidan förstärks.
På måndag börjar Anna Olsson (fritidspedagog - med introduktionsperiod på förskolan under hösten).
I november börjar Ulrika Koch (åk3-5).
I Januari börjar Malin Svensson (förskollärare).
Vi planerar även att förstärka i årskurs 6-9 och lokalvården.

Antagning av nya barn och elever
Under hösten har vi stoppat antagningen av fler barn och elever. Då vår kö växer varje vecka kommer vi analysera hur och om vi ska göra ytterligare antagningar av elever med start i januari 2013. På förskolan kommer vi under november genomföra antagning av ytterligare barn, och då sannolikt utlysa ytterligare tjänster.

Varma hösthälsningar / Peter, Maria och Eva.