Rektorsbrev September 2013

2013-09-26
Solen skiner på vår skola och förskola. Terminsstarten är avklarad - med allra bästa beröm.

Skolstart - & - Lärplattor som funkar ;-)

Förutom att vi har njutit av det extremt fina sommarvädret, så har årets skolstart varit exceptionellt bra. Från upprop på stora trappan till deltagande i Svalövsmässan nu i helgen. Däremellan har eleverna i årskurs 3-9 fått var sin Samsung Galaxy Tab 2, med Androids senaste operativsystem.

Sedan dess har vi lärt oss att använda kalender, presentationsprogram, piano, kamera, bildredigering och effektivt dela ut digitala läxor, undersökningar och lägga provtider i elevernas kalendrar. Eftersom även all personal har fått lärplattor så används dessa nu aktivt i förskolan. Barnen tränar koncentration, matematik, språk, kloss-passning och kluringar.

I somras vågade ingen av oss drömma att det skulle gå i princip helt utan startproblem. Det har blivit så otroligt bra. På två timmar var samtliga elever igång med sin egen lärplatta och mailade direkt till lärarna. Datorer kan aldrig tävla med kombinationen lärplatta, gratis programvara och en effektiv plattform för att dela information.

Lär de sig mer?

Ja, utan tvekan. Förutom att lärplattorna ger kontinuerlig träning i både Svenska och Engelska, finns läxor direkt åtkomliga. Men finns det inte risk att de spelar spel hela tiden? - Jo, det kan det göra, men på lektioner är det ett skolverktyg, och plattan som lärverktyg kombineras med böcker, papper och penna. Eleverna och barnen får det bästa av båda världar.

Jag som förälder känner mig lite utanför nu ...

Mmmm, vi noterar att informationsflödena ändras. Tidigare har vi delat ut många lappar, som eleverna, i bästa fall, har tagit med hem. Nu blir det betydligt färre lappar, och informationen finns direkt i lärplattan. Fördelen idag är förutom enorma tidsvinster även att all viktig information finns i elevens lärplatta. Eftesom alla elever från åk 3 och uppåt har en egen lärplattan och denna alltid ska tas med hem, finns informationen alltså hemma, i lärplattan. Du som förälder behöver alltså regelbundet, be ditt barn visa dig vad för information som finns i lärplattan, och vad som står i elevens kalender - som också finns i lärplattan.

Men, hallå - jag hittar inte all information i lärplattan! - Nej det är rätt. Vi är i övergångsfas, och använder både lappar och platta för informationsdelgivning.

När det är något riktigt viktigt, då mailar vi er föräldrar direkt.

Svalövsmässan

Helgen 21e 22e September deltog vi i Svalövs företagsmässa. Eleverna i årskurs 8-9 var mässvärdar och eleverna i årskurs 6-7 hjälpte till att skapa montern. På https://facebook.com/svalovsmontessori.se/ hittar ni massor av bilder från vårt deltagande.

Just nu genomför vi en utvärdering av vårt mässdeltagande, och berömet över eleverna och alla barnen som grönklädda i nya Montessori-Tshirts kryssade mellan montrarna var en underbar syn.

"Ni vet väl att ni har det bästa rykte" - sa en mässbesökare.

Förskolan

På förskolan har vi nu startat renoveringen igen. Denna gången är det mest utomhusarbete. Framsidan får grunden lagd för tre nya kapprum, och marken jämnas till så att vi kan anlägga snygga gångar. Staket och sopstation byggs också. Under sommaren monterades takfönster och personalutrymmet på ovanvåningen har fått ett materialförråd.

Leksidan har fått sig en mindre ansiktslyftning genom att vi har bytt ut den gamla gungställningen mot en ny.

Verksamhetsmässigt har vi skolat in fler barn än tidigare år. Just nu är förskolan fullbelagd, och vi söker efter mer personal för att under vintern och våren kunna ta emot fler barn.

Varför är Svalövs Montessori Bäst?

Ja, den frågan har vi fått flera gånger under hösten. På vilket sätt är Svalövs Montessori bäst, såväl förskola som grundskola - och vad menar ni med bäst?

- Svaren på vad vi är bäst på är relativt enkelt att besvara. Trivseln är otroligt hög. Enkätsvaren visar att 97% av föräldrarna är nöjda medvår skola och hela 100% med förskolan. Ekonomin är i balans och slutbetygen ligger långt över rikssnittet.

Men, vad beror det på egentligen?
- Svaret ligger i personalens sätt att se barn, elever och föräldrar. Att verkligen se, ta sig tid, och bry sig så mycket det går om varje barn, förälder och elev, är grunden för trivsel och nyckeln för lärande. Det har nyligen en forskningsrapport visat. Är du nyfiken finns den på Wall Street Journal.

Särskoletillstånd - avslag - överklagan

I vintras sökte vi hos skolinspektionen tillstånd för att få undervisa enligt grundsärskolans läroplan. Vår ansökan är för att vi ska ha möjlighet att integrera fyra (4) elever totalt i den vanliga grundskolan. För några veckor sedan beslutade inspektionen att avslå vår ansökan. Den främsta orsaken till avslaget är att vår grundskola har tillstånd att undervisa utan att tillämpa grundskolans timplan, varvid inspektionen drog slutsatsen att då är det inte säkert att vi kan följa grundsärskolans timplan.

Vi har överklagat avslagsbeslutet till domstol. En gissning är att vi är först i landet med kombinationen timplanelös grundskola och individintegrerad särskola, och då saknas rättsliga så kallade prejudikat, för hur lagen och villkoren skall tolkas. Det är domstolar som tolkar lagen. Som ni möjligen har noterat, är skolinspektionen och domstolarna inte alltid överens, då tänker vi på stängningen av Lundsbergs internatskola. Grundhållningen för skolor och även Skolinspektionen står i FN-stadgan, "Barnets bästa", som tyvärr kommer i kläm pga byråkrati... (suckar djupt).

Montessori är ett förhållningssätt, i att tro på varje barn, och dessutom anpassa miljö och pedagogik utifrån barnets aktuella behov och helst intressen. Montessoritänket och läroplanerna för både grundskola och grundsärskola passar som handen i handsken. Möjligheten att dessutom få lov att lägga om scheman utan att behöva fundera på om det blir exakt rätt timantal i varje ämne (det är 16 stycken), är dessutom en ännu bättre förutsättning för lyckat livslångt lärande.

Den närmaste tiden

Nu närmar sig Oktober. Det är fixardag den 12e Oktober. Då kommer vi jobba utomhus mest, och givetvis grilla. Vi har många nya familjer i verksamheten - och det är vår allas sak att ha roligt tillsammans! - Välkomna då.

Med mina allra bästa hälsningar

Peter Strömblad, Rektor

Just nu söker vi sponsorer till vår utemiljö vid Onsjöskolan. Är du intresserad, läs mer här.

Senaste info

 1. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 2. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 3. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen
 4. Vårterminen 2018

  2018-01-08
  God Fortsättning på 2018.
 5. Info om antagning inför läsåret 2018/2019

  2017-10-19
  Antagningen görs i januari/februari skiftet.
 6. Information om Öppet Hus och antagning läsåret 2017/2018

  2017-02-12
  Välkomna på Öppet Hus, Onsdagen den 15e februari kl 18-20 på Svalövs Montessoris Grundskola, i Svalövsparken.
 7. SKOL-Info 2017-01-28

  2017-01-28
  Nu är vårterminen i full gång.
  Det råder både studiero och förväntan i korridorer och klassrum.
 8. En epok rundas av

  2016-11-26
  Ett skede går mot nästa ...
 9. Skäl att vara glad

  2016-11-18
  Med den längsta, mörkaste natten på året endast en månad bort
 10. Flygande skolinspektion

  2016-10-18
  Idag har vi haft oanmäld flygande skolinspektion
 11. Färgkodade scheman

  2016-09-04
  Nu har vi färgkodat elevschemat, och publicerat läsperiod 1 (LP1) här på hemsidan.
 12. Skolstartsinfo 2016

  2016-08-12
  Välkommen till läsåret 2016-2017.