Vårterminen 2018

2018-01-08
God Fortsättning på 2018.

Ett par förändringar börjar nu gälla

Närvarokontroll: Elevernas närvarokontroll skärps. Frånvaro över 15% kommer innebära utredning. Beroende på vad utredningen visar anmäls till socialtjänst och/eller hemkommun.

Idrottslektioner: Elever som av olika anledningar inte kan delta på idrottslektion, kommer få alternativ hälso-uppgift av läraren. Upp till 1/3 av eleverna satt av lektion efter lektion, vilket är oacceptabelt.

Tre-veckors rullande schema: Nu under våren har vi tre-veckors rullande schema för elever i åk 2-9, för NO-laborationer, Slöjd och Hemkunskap. Detta gör det möjligt att undervisa i samtliga ämnen, hela terminen, och gör att eleverna har längre lektionspass, dvs bättre möjligheter att klara ett bra betyg.

Google Classroom fasas in i undervisningen för betygsårskurserna. Skolan har ett utökat uppdrag att lära ut digital teknik detta läsår. Tekniken har börjat mogna, men är givetvis inte perfekt än. Som vårdnadshavare kommer ni längre fram kunna få automatiska mail om vad för skolarbete ert barn har, Vi har ännu inte någon ytterligare information om detta.

Lärplattor och mobiler: Lektionerna kommer med större tydlighet antingen använda eller inte använda digital teknik. För skolan och eleverna är det en stor utmaning att särskilja sociala medier från lektionerna. Lärplattor och eventuellt egna datorer, behöver fungera optimalt på lektionstid. Inom de närmsta två veckorna bör alla elever ha återfått sina lärplattor. Mer om google classroom finns på: https://support.google.com/edu/classroom/topic/7175351?hl=sv&ref_topic=6020277

Obligatorisk lovskola för Åk 8-9: Detta läsår har staten infört obligatorisk lovskola för elever i årskurs 8-9 som inte klarar gymnasiebehörighet. Vi återkommer med besked om hur obligatoriet utformas hos oss. Föräldrar till elever i riskzonen kommer kontaktas separat inom den närmsta tiden.

Hälsningar / Peter

Just nu söker vi sponsorer till vår utemiljö vid Onsjöskolan. Är du intresserad, läs mer här.

Senaste info

 1. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 2. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 3. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen
 4. Vårterminen 2018

  2018-01-08
  God Fortsättning på 2018.
 5. Info om antagning inför läsåret 2018/2019

  2017-10-19
  Antagningen görs i januari/februari skiftet.
 6. Information om Öppet Hus och antagning läsåret 2017/2018

  2017-02-12
  Välkomna på Öppet Hus, Onsdagen den 15e februari kl 18-20 på Svalövs Montessoris Grundskola, i Svalövsparken.
 7. SKOL-Info 2017-01-28

  2017-01-28
  Nu är vårterminen i full gång.
  Det råder både studiero och förväntan i korridorer och klassrum.
 8. En epok rundas av

  2016-11-26
  Ett skede går mot nästa ...
 9. Skäl att vara glad

  2016-11-18
  Med den längsta, mörkaste natten på året endast en månad bort
 10. Flygande skolinspektion

  2016-10-18
  Idag har vi haft oanmäld flygande skolinspektion
 11. Färgkodade scheman

  2016-09-04
  Nu har vi färgkodat elevschemat, och publicerat läsperiod 1 (LP1) här på hemsidan.
 12. Skolstartsinfo 2016

  2016-08-12
  Välkommen till läsåret 2016-2017.