1. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 2. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 3. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 4. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 5. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 6. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 7. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 8. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen
 9. Vårterminen 2018

  2018-01-08
  God Fortsättning på 2018.
 10. Info om antagning inför läsåret 2018/2019

  2017-10-19
  Antagningen görs i januari/februari skiftet.
 11. Information om Öppet Hus och antagning läsåret 2017/2018

  2017-02-12
  Välkomna på Öppet Hus, Onsdagen den 15e februari kl 18-20 på Svalövs Montessoris Grundskola, i Svalövsparken.
 12. SKOL-Info 2017-01-28

  2017-01-28
  Nu är vårterminen i full gång.
  Det råder både studiero och förväntan i korridorer och klassrum.
 13. En epok rundas av

  2016-11-26
  Ett skede går mot nästa ...
 14. Skäl att vara glad

  2016-11-18
  Med den längsta, mörkaste natten på året endast en månad bort
 15. Flygande skolinspektion

  2016-10-18
  Idag har vi haft oanmäld flygande skolinspektion
 16. Färgkodade scheman

  2016-09-04
  Nu har vi färgkodat elevschemat, och publicerat läsperiod 1 (LP1) här på hemsidan.
 17. Skolstartsinfo 2016

  2016-08-12
  Välkommen till läsåret 2016-2017.
 18. Sommarinfo 2016

  2016-06-30
 19. Antagning 2016

  2016-04-19
  Vi är nu klara med antagningen till både förskolan och grundskolan samt förskoleklass.
  Knappt 300 barn och elever är inskrivna hösten 2016.
 20. God fortsättning

  2016-01-04
  En plan för framtiden

Vårterminen 2018

2018-01-08
God Fortsättning på 2018.

Ett par förändringar börjar nu gälla

Närvarokontroll: Elevernas närvarokontroll skärps. Frånvaro över 15% kommer innebära utredning. Beroende på vad utredningen visar anmäls till socialtjänst och/eller hemkommun.

Idrottslektioner: Elever som av olika anledningar inte kan delta på idrottslektion, kommer få alternativ hälso-uppgift av läraren. Upp till 1/3 av eleverna satt av lektion efter lektion, vilket är oacceptabelt.

Tre-veckors rullande schema: Nu under våren har vi tre-veckors rullande schema för elever i åk 2-9, för NO-laborationer, Slöjd och Hemkunskap. Detta gör det möjligt att undervisa i samtliga ämnen, hela terminen, och gör att eleverna har längre lektionspass, dvs bättre möjligheter att klara ett bra betyg.

Google Classroom fasas in i undervisningen för betygsårskurserna. Skolan har ett utökat uppdrag att lära ut digital teknik detta läsår. Tekniken har börjat mogna, men är givetvis inte perfekt än. Som vårdnadshavare kommer ni längre fram kunna få automatiska mail om vad för skolarbete ert barn har, Vi har ännu inte någon ytterligare information om detta.

Lärplattor och mobiler: Lektionerna kommer med större tydlighet antingen använda eller inte använda digital teknik. För skolan och eleverna är det en stor utmaning att särskilja sociala medier från lektionerna. Lärplattor och eventuellt egna datorer, behöver fungera optimalt på lektionstid. Inom de närmsta två veckorna bör alla elever ha återfått sina lärplattor. Mer om google classroom finns på: https://support.google.com/edu/classroom/topic/7175351?hl=sv&ref_topic=6020277

Obligatorisk lovskola för Åk 8-9: Detta läsår har staten infört obligatorisk lovskola för elever i årskurs 8-9 som inte klarar gymnasiebehörighet. Vi återkommer med besked om hur obligatoriet utformas hos oss. Föräldrar till elever i riskzonen kommer kontaktas separat inom den närmsta tiden.

Hälsningar / Peter