1. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 2. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 3. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 4. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 5. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 6. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 7. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 8. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen
 9. Vårterminen 2018

  2018-01-08
  God Fortsättning på 2018.
 10. Info om antagning inför läsåret 2018/2019

  2017-10-19
  Antagningen görs i januari/februari skiftet.
 11. Information om Öppet Hus och antagning läsåret 2017/2018

  2017-02-12
  Välkomna på Öppet Hus, Onsdagen den 15e februari kl 18-20 på Svalövs Montessoris Grundskola, i Svalövsparken.
 12. SKOL-Info 2017-01-28

  2017-01-28
  Nu är vårterminen i full gång.
  Det råder både studiero och förväntan i korridorer och klassrum.
 13. En epok rundas av

  2016-11-26
  Ett skede går mot nästa ...
 14. Skäl att vara glad

  2016-11-18
  Med den längsta, mörkaste natten på året endast en månad bort
 15. Flygande skolinspektion

  2016-10-18
  Idag har vi haft oanmäld flygande skolinspektion
 16. Färgkodade scheman

  2016-09-04
  Nu har vi färgkodat elevschemat, och publicerat läsperiod 1 (LP1) här på hemsidan.
 17. Skolstartsinfo 2016

  2016-08-12
  Välkommen till läsåret 2016-2017.
 18. Sommarinfo 2016

  2016-06-30
 19. Antagning 2016

  2016-04-19
  Vi är nu klara med antagningen till både förskolan och grundskolan samt förskoleklass.
  Knappt 300 barn och elever är inskrivna hösten 2016.
 20. God fortsättning

  2016-01-04
  En plan för framtiden

God Jul 2018

2018-12-20
Tack för 2018.
Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.

Vår förskola, blev permanent, vår park, blev permanent, en hel klass till har vi vuxit med, ett skolkansli och en utökad elevhälsa. Vi har äntligen kunnat rikta om vårt fokus från gigantiska renoveringar till utbildningens röda tråd, systematik i dokumentation och processer - men det är otroligt mycket arbete som återstår innan allt funkar som en smäck

Under 2018, skedde ett mirakel. För första gången har vi utan annonsering, behöriga sökande förskollärare och lärare, trots att det är brist på lärare/förskollärare i hela Sverige. Svalövs Montessori är helt enkelt unikt bra. Vi har givetvis mycket kvar, för att våra sju stadier, ska fungera perfekt över lång tid. Stadierna är yngre, äldre, F-1, 2-3, 4-5, 6-7 och 8-9. Men vi är på god väg till en riktigt bra grundutbildning, med alla fasta långsiktiga förutsättningar på plats, och som klarar inkludering och behovsanpassad undervisning så bra vi kan.

Det är därför med stor glädje och stolthet vi på nyåret välkomnar
Adina Söderlund, Förskollärare, Team Yngre
Julia Österholm, Grundskollärare, Team F-1
Mona Ringdahl, Grundskollärare, Team 2-3

Tillskotten innebär att vår centrala kapacitet att driva utveckling och tillse alla barns behov förstärks av Liselotte Persson, som under en övergångstid är vid i Team 2-3. Svalövs Montessori fortsätter därmed att utveckla systematik, professionell pedagogsamverkan och hur vi bäst möter alla barns olika behov av utbildning. I företagsvärlden kallas förhållningssättet Agil utveckling - och det är just meningen med vår Montessori-pedagogik; - att efter bästa förmåga forma utbildningen utifrån från barnens/elevernas behov, som Svalövs Montessori tack vare mångas insatser möter bättre och bättre.

Stort tack för ett givande 2018.
Vi all personal
- önskar er alla, och varandra,
- en härlig Jul,
- ett Gott slut på 2018 och
- ett riktigt GOTT NYTT ÅR
- och se så duktig vår MontessoriKör är: https://youtu.be/cSP3TdvdRtE
- tack vare Siri och Gabriella från Kulturskolan

Med vänlig hälsning
Peter Strömblad, VD/Rektor, M.Sc.
Svalövs Montessori Ek.För.
Förskola, Skola & Fritids
Box 112
268 22 Svalöv
Tel: 0418 - 40 44 24