1. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 2. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 3. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 4. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 5. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 6. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 7. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 8. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen
 9. Vårterminen 2018

  2018-01-08
  God Fortsättning på 2018.
 10. Info om antagning inför läsåret 2018/2019

  2017-10-19
  Antagningen görs i januari/februari skiftet.
 11. Information om Öppet Hus och antagning läsåret 2017/2018

  2017-02-12
  Välkomna på Öppet Hus, Onsdagen den 15e februari kl 18-20 på Svalövs Montessoris Grundskola, i Svalövsparken.
 12. SKOL-Info 2017-01-28

  2017-01-28
  Nu är vårterminen i full gång.
  Det råder både studiero och förväntan i korridorer och klassrum.
 13. En epok rundas av

  2016-11-26
  Ett skede går mot nästa ...
 14. Skäl att vara glad

  2016-11-18
  Med den längsta, mörkaste natten på året endast en månad bort
 15. Flygande skolinspektion

  2016-10-18
  Idag har vi haft oanmäld flygande skolinspektion
 16. Färgkodade scheman

  2016-09-04
  Nu har vi färgkodat elevschemat, och publicerat läsperiod 1 (LP1) här på hemsidan.
 17. Skolstartsinfo 2016

  2016-08-12
  Välkommen till läsåret 2016-2017.
 18. Sommarinfo 2016

  2016-06-30
 19. Antagning 2016

  2016-04-19
  Vi är nu klara med antagningen till både förskolan och grundskolan samt förskoleklass.
  Knappt 300 barn och elever är inskrivna hösten 2016.
 20. God fortsättning

  2016-01-04
  En plan för framtiden

Rektorsbrev november 2015

2015-11-19
Om skolbussar, stök och flexpass

Skolbussar

Svalövs kommun har vecka 45 ändrat i skolskjutsarnas tidtabeller och i en del fall även färdvägen. Åker ert barn skolbuss behöver ni titta igenom de nya tidtabellerna. De finns på webbsida: http://svalov.se/utbildning--barnomsorg/skolskjuts-grundskolan/hallplatser-och-tidtabeller.html Den 13e december inför Skånetrafiken nya tidtabeller. Mer om det står att läsa på deras hemsida: https://www.skanetrafiken.se/nyhetsarkiv/ny-tidtabell-13-december1/

Lera, regn, blöta löv

Runt våra skolor är det nu mycket blött och väldigt lerigt mellan skolhuset och multiarenan. Inom kort kommer en grusad gång anläggas och alla hala löv skrapas bort från infarter och gångvägar.

Renoveringen

Idag anlände de fyra fackverksbalkarna på vars 1½ ton. I morgon hissas de upp och växlar av pelarna som bär upp taket i sporthallen. De nya innerväggarna till omklädningsrum, toaletter, hemkunskap, matsal, mottagningskök, disk, bastu, elevcafé är resta. Mycket arbete återstår, men man kan ana hur fantastiskt bra det blir. Vi börjar räkna med att till slutet av januari kan vi använda hela bottenvåningen i storskolan och i februari någon gång bör vi kunna ha öppet hus för alla.

Skolinspektionen

Vi hade besök av skolinspektionens inspektörer veckan efter novemberlovet. Tillsynsbesöket gick bra och för Jul bör vi ha en rapport om vad man har observerat. En av frågeställningarna som inspektörerna hade var hur vi jobbar med stöd och utökad hjälp att klara skolan. Och då kommer vi in på flexpassen.

Flexpass

Flexpassens syfte är att vara en pluggverkstad för så många som möjligt. På flexpass ska man i lugn och ro kunna få hjälp inför exempelvis ett prov eller inlämning eller läxa. Föräldrar till elever som ska gå på flexpass behöver meddela mentorn att eleven ska gå på flexpasset. Eleven får gå hem när den är klar, vi har inte möjlighet att gå till bussar eller anpassa flexpassens längd till bussarnas avgångstider. Det förekommer tyvärr att elever stör andra som är på flexpassen. Händer så kommer eleven avvisas från flexpasset och händer det upprepat kommer eleven nekas att gå på flexpass för en tid.

Trygghet och studiero

Skolledningen har antagit följande ambition; att Svalövs Montessori ska vara en skola helt fri från hot och våld, och med så få störningar som möjligt. Vägen till att nå ambitionen har vi uttryck som så att skolan skall göra er föräldrar mer delaktiga i vad som sker kring ert barn, inte andras barn. Det kommer innebära att personalen framöver skickar hem mer information om oönskade händelser via mail. Informationen kommer, utöver lektionsfrånvaro, handla om följande tre rubriker (dvs det som inte ska förekomma i en skola), som ni gärna får prata med era barn om - eftersom de har sin grund i de mänskliga rättigheterna.

 1. Störa, obstruera, kränka: - saboterar rätten till undervisning på många sätt.
 2. Hot: - skadar det inre i varje utsatt människa.
 3. Våld: - skadar både det inre och det yttre i varje utsatt människa.

Med vänlig hälsning
Peter Strömblad, VD/Rektor, M.Sc.
Svalövs Montessori Ek.För.
Förskola, Skola & Fritids
Box 112
268 22 Svalöv
Vxl: 0418 - 66 35 00
http://SvalovsMontessori.Se