Vanliga frågor

Hur lång är kön?

Kötiden beror på antagningstid och förtursregler. Vill ni veta vilka chanser ni har att få plats hos oss behöver ni ringa till oss. Då tittar vi på köbilden och gör en enklare bedömning. Det enda sättet att få en bedömning gjord är att sätta barnet i vår kö.

Plats i kön avgörs endast vid antagning. Vår huvudantagning är till förskolan och till förskoleklassen (6-åringar).

Antagning till grundskolan startar i mitten av januari till höstterminens skolstart.
Antagning till förskolan startar när grundskolans antagning är klar.

När familjer flyttar kan det bli lediga platser.

Kan mitt barn få förtur i kön?

Syskon och barn från vår egen förskola har förtur. Inom kökategorierna gäller datum för köanmälan. När antagning är gjord, flyttas köplatsen fram ända till dess en antagning kan erbjudas. Man förlorar enbart sin plats i kön när man tackar nej till ett platserbjudande/antagningsbesked. Mer om kösystemet kan du läsa här på hemsidan under fliken kö- och antagning.

Måste man bo i Svalöv för att få gå hos er?

Nej.

Kostar det något att stå i kö?

Nej.

Tillåter ni provgång?

Nej.

Vad innebär det att Svalövs Montessori är en fristående skola?

Svalövs Montessori är en ekonomisk förening där alla familjer som har barn i omsorgen är medlemmar i föreningen. Den ekonomiska föreningen är huvudman för skolan, dvs både äger och styr skolan långsiktigt. Verksamheten leds av en Rektor, som svarar inför föreningens styrelse. Styrelsen väljs av medlemmarna. Svalövs Montessori har samma skyldigheter och följer samma lagar och förordningar som gäller för den kommunala skolan.

Har ni ett vinstsyfte?

Nej, alla medel går till verksamheten.

Många friskolor får kritik för att de har låg andel behöriga lärare. Hur är det på Svalövs Montessori?

Svalövs Montessori har satsat på att anställa högskoleutbildade pedagoger. Andelen behöriga lärare hos oss ligger långt över snittet i Sverige.

Finns det fritids på skolan?

Ja, vi har Fritids1 för årskurs F-1, och Fritids2 för årskurs 2-6. Du ansöker om fritids i samband med att ditt barn blir antaget till skolan.

Går det att byta till Svalövs Montessori från en kommunal skola eller förskola?

Ja, det går bra att byta. Vår erfarenhet är att det fungerar mycket bra.

Vad händer om vi flyttar och vårt barn måste byta till en skola med en annan pedagogisk inriktning?

Svalövs Montessori följer de läroplaner och nationella styrdokument som gäller för alla skolor. Vi har märkt att elever från Svalvövs Montessori klarar sig kunskapsmässigt och studiemässigt mycket bra i mötet med andra skolor.

Finns skolsköterska på skolan?

Ja. Vår elevhälsa har erfaren skolsköterska, speciallärare, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och Logoped.

Vi funderar på att ställa vårt barn i kö, kan vi få komma och hälsa på?

Förskolan tar emot besök efter överenskommelse. Skolan har öppet hus i samband med antagningsbeskeden för nästa läsår går ut, före sportlovet. Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna söka och signera skolvalet.

Skolan ägs och drivs av föräldrar, hur mycket tid tar föräldraengagemanget?

Föräldraengagemanget gör att Svalövs Montessori har möjlighet att lägga mer resurser på barnen och undervisningen. Att ange omfattning på föräldraengagemanget i form av dagar eller timmar är svårt eftersom det beror på inom vilket område du väljer att engagera dig i. Du kan välja att engagera dig i styrelsen, någon av de arbetsgrupper som finns eller välja att göra din insats i fixardagar.

Hur arbetar ni med inskolning?

På förskolan har vi en inskolningsperiod om en till två veckor. Första veckan är det korta dagar och föräldrarna är med. Andra veckan brukar flyta bra, och fungerar som en extra mjuk start på barnets förskoletid.

Barn som går på Svalövs Montessoriförskola och ska börja i vår F-klass besöker Onsjöskolan vid flera tillfällen under våren. Barn som går på andra förskolor är välkomna att delta i besöken vid dessa tillfällen. Kontakta förskolan för att få veta vilka tillfällen som erbjuds. Förskolan och fritidshemmet samarbetar under jullov, vårens lovveckor och under sommarperioden. Utöver dessa möjligheter finns också chansen att besöka skolan när vi har öppet hus, vilket givetvis gäller alla åldrar. Tillfällena för öppet hus står att läsa i läsårsplaneringen.

På skolan har vi överlämningssamtal. Mentorerna kontaktar varje förskola och grundskola och får med sig information om barnets karaktär och behov, så att skolstarten blir den bästa möljiga. 

Och det där med åldersintegration?

Montessoripedagogiken är den största alternativa pedagogiska inriktningen i världen, näst efter katederundervisning. Modern forskning i utbildningsväsendet framhäver mänskliga rättigheter som en grundläggande trygghet och dessa står inskrivna i FNs barnkonvention, salamancadeklarationen och nu i de svenska läroplanerna. Enkelt uttryckt är alla barn lika mycket värda, oavsett utseende, beteende eller kunskaper. Nästan enbart den svenska kommunala skolan tillämpar segregerande/separerande undervisningmetoder i världen. De nyare läroplanerna tar sin ansats i integration, men Svalövs Montessori strävar efter inkludering. Dvs, känner ditt barn sig inte välkommet eller inte känner att det får vara med på sina villkor - då har vi misslyckats. Av denna anledning, att alla mår bättre och bevisligen blir mycket bättre, och av många fler anledningar har vi åldersintegrerad och ämnesintegrerad undervisning, i förskolan, fritidshemmet och grundskolan. Sök gärna själv, termen heter inclusive education på engelska.

Uppdaterad: den 12 januari 2018.

Just nu söker vi sponsorer till vår utemiljö vid Onsjöskolan. Är du intresserad, läs mer här.

"Jag lär mig hur olika djur låter. Det är kul!"

Jag bygger torn och lär mig om kuber och cylindrar.

Jag lär mig att måla.

Jag övar finmotorik med att sy.

Vi räknar med stavar och papper.

Senaste info

 1. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 2. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 3. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen
 4. Vårterminen 2018

  2018-01-08
  God Fortsättning på 2018.
 5. Info om antagning inför läsåret 2018/2019

  2017-10-19
  Antagningen görs i januari/februari skiftet.
 6. Information om Öppet Hus och antagning läsåret 2017/2018

  2017-02-12
  Välkomna på Öppet Hus, Onsdagen den 15e februari kl 18-20 på Svalövs Montessoris Grundskola, i Svalövsparken.